Pododdział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej Oddziału Alergologiczno-Rehabilitacyjnego

Opis Oddziału:

Rehabilitacja medyczna obejmuje dzieci i młodzież w wieku od 3 do 18 lat, zakwalifikowane do leczenia w warunkach stacjonarnych.

Pobyt w oddziale:
Przyjęcia do Szpitala odbywają się w sposób planowy.
Pacjentom przebywającym w oddziale bez rodziców, Szpital zapewnia opiekę, w czasie wolnym od rehabilitacji i zajęć lekcyjnych, przez wykwalifikowany zespół opiekunek dziecięcych/medycznych, terapeutów zajęciowych.
Podczas pobytu w Oddziale dziecku może towarzyszyć rodzic/opiekun. Pobyt nocny rodzica/opiekuna jest płatny w zależności od wybranej opcji, do ustalenia na oddziale. Rodzice/Opiekunowie pozostający z dzieckiem w oddziale mają możliwość wykupienia posiłków w stołówce szpitalnej.
Zgłoszenia chęci korzystania z posiłków rodzic/opiekun dokonuje w dniu przyjazdu do szpitala w oddziale. Ceny poszczególnych posiłków i pokoi znajdują się w cenniku. Przed przyjazdem prosimy o zapoznanie się z informacjami na temat przygotowania dziecka do pobytu w szpitalu.
Na terenie Szpitala funkcjonuje szkoła podstawowa. Zaleca się, aby dziecko było zaopatrzone w podręczniki szkolne.

Oddział prowadzi hospitalizacje głównie dzieci ze schorzeniami:

  1. Ortopedycznymi – stan po urazach kręgosłupa, złamaniu kończyn, zabiegach ortopedycznych w zakresie narządu ruchu, skoliozy, hiperkifozy, złożone wady postawy, deformacje wrodzone kręgosłupa i kończyn.
  2. Chirurgicznymi – po urazach tkanek miękkich,  nerwów obwodowych, zabiegach plastycznych, po oparzeniach,  zabiegach naczyniowych.
  3. Neurologicznymi – mózgowe porażenie dziecięce, przepukliny oponowo-rdzeniowe, dystrofie mięśniowe, niedowłady kończyn, zespoły korzeniowe, zaburzenia nerwów czaszkowych i obwodowych.
  4. Neurochirurgicznymi – stany po urazach czaszkowo-mózgowych, stany po urazach rdzenia, stany po uszkodzeniach korzeni i nerwów obwodowych, stany po operacjach OUN i  dyskopatiach.
  5. Reumatologicznymi – stany podostre upośledzające funkcje narządu ruchu.

Oddział przyjmuje pacjentów po urazach i po zabiegach operacyjnych oraz prowadzi rehabilitacje leczniczą dzieci przygotowywanych do operacji. W szczególności są to: odbudowa i wzmacnianie siły mięśniowej, obniżenie napięcia mięśniowego, elongacja i uruchamianie kręgosłupa, zniesienie przykurczów stawowych i uruchamianie stawów, tworzenie nowych wzorców i technik ruchowych, obsługa protez, nauka chodu samodzielnego, nauka samoobsługi. Przygotowanie przedoperacyjne obejmuje również diagnostykę: radiologiczną, laboratoryjną, spirometryczną, fizykoterapeutyczną oraz kinezyterapeutyczną.

Wypisy pacjentów z Oddziału Rehabilitacyjnego odbywają się w godz. 10.00-11.00.