Fizjoterapia

Ważne telefony:
Kierownik Działu: 89 519 48 38
Koordynatorzy zespołu fizjoterapeutów: Szpital 89 519 48 58, Budynek D 89 519 48 98

 

Kadra

mgr Mirosława Gracz Kierownik Działu Fizjoterapii. Kobieta o blond włosach, na twarzy ma nałożone okulary, ubrana  w niebieską koszulkę, ustawiona na szarym tle.

Kierownik Działu Fizjoterapii
mgr Mirosława Gracz


Koordynatorzy zespołu fizjoterapeutów


mgr Marta Grzywińska Koordynator zespołu fizjoterapeutów. Kobieta w brązowych włosach, w niebieskiej koszulce na szarym tle

mgr Marta Grzywińska

mgr Iwona Sprzączak
Koordynator zespołu fizjoterapeutów. Kobieta w brązowych włosach, w niebieskiej koszulce na szarym tle

mgr Iwona Sprzączak

Opis Działu:
Dział Fizjoterapii to dział ściśle współpracujący ze wszystkimi oddziałami Szpitala. To wyposażony w specjalistyczny sprzęt, zespół zaangażowanych w swoją pracę fizjoterapeutów, dzięki którym nasi mali pacjenci możliwie szybko wracają do zdrowia.

Liczba fizjoterapeutów i ich kwalifikacje, pozwala na zastosowanie najwłaściwszej dla danego pacjenta terapii, w tym zastosowanie między innymi:
1. Metod neurofizjologicznych – PNF, NDT bobath, NDT dla dorosłych, Vojty.
2. Metod manualnych – metoda Mc Kenzie, Rakowskiego, Niemiecka, Kolterborna, Mulligana, neuromobilizacja, terapia powięziowa , pinopresura.
3. Metoda w leczeniu skolioz – PNF w skoliozach, FITS, SEAS, Schroth.
4. Metod terapii pedagogicznej – metoda Veroniki Sheurborn, SI.

W naszym szpitalu jesteśmy przygotowani do prowadzenia ćwiczeń i oddziaływań terapeutycznych w bardzo szerokim zakresie w ramach poddziałów:
1. Kinezyterapii indywidualnej.
2. Kinezyterapii zespołowej.
3. Fizykoterapii.
4. Hydroterapii.
5. Masażu leczniczego.

KINEZYTERAPIA INDYWIDUALNA
Ćwiczenia odbywają się w salkach przystosowanych do różnych indywidualnych metod. Salki te są wyposażone w sprzęt specjalistyczny do ćwiczeń odpowiednich dla każdej z metod. Posiadamy osobne gabinety:
a) do ćwiczeń metodą Vojty,
b)  do ćwiczeń metodą NDT,
c) do ćwiczeń metodą SI,
d) do ćwiczeń metodą PNF, FITS. SEAS
e) do ćwiczeń w odciążeniu i odciążeniu z oporem (UGUL – e),
f) do ćwiczeń ogólnokondycyjnych i siłowych (wyposażone w nowoczesne steppery, rotory, ergometry, wiosła do ćwiczeń oporowych, bieżnię elektryczną – urządzenia te są wyposażone w sterowniki elektroniczne, posiadają wbudowane, ciekawe programy treningowe),
g) do ćwiczeń z biofeedback’iem,
h) do nauki chodu,
i) salę wyposażoną w specjalne aparaty do ruchu ciągłego, biernego (pasywnego) tzw. szyny CPM ( są to nowoczesne szyny dla stawów : biodrowego, kolanowego, skokowego, ramiennego),
j) do ćwiczeń pionizacyjnych – wyposażony w stół do pionizacji , parapodia statyczne i dynamiczne oraz w zautomatyzowany trenażer chodu przeznaczony do rehabilitacji kończyn dolnych pacjentów z dysfunkcjami chodu.

KINEZYTERAPIIA ZESPOŁOWA
Posiadamy trzy sale do ćwiczeń zespołowych, ogólnokondycyjnych i oddechowych . Prowadzimy zespoły w schorzeniach kręgosłupa, w patologii narządu ruchu, w mózgowym porażeniu dziecięcym – metodą Veroniki Sherborne. Sale te są wyposażone w nowoczesny, barwny sprzęt.
Prowadzimy ćwiczenia ogólnokondycyjne w terenie ( Nordic Walking ) wykorzystując sprzęt znajdujący się w parkach kinezyterapeutycznych, położonych wokół szpitala.

FIZYKOTERAPIA
Posiadamy specjalistyczne urządzenia do fizykoterapii w tym do terapii:
a) prądami diadynamicznymi,
b) prądami Treabert’a,
c) prądami impulsowymi,
d) prądami Kotz’a,
e) prądami Tens’a,
f) prądami interferencyjnymi,
g) prądami średniej częstotliwości dwubiegunowo mudulowanymi (IONO),
h) prądami niskiej częstotliwości do stymulacji mięśni.

Posiadamy aparaty:
a) do elektrodiagnostyki krzywej “it” w tym czasu trwania impulsu, zakresu czasu trwania przerwy, wyznaczania parametrów chronaksji, reobazy i współczynnika akomodacji,
b) do stosowania pól magnetycznych wysokiej częstotliwości typu diatermia “PERFORMA”,
c) do stosowania terapii zmiennym polem magnetycznym niskiej częstotliwości (magnetoterapia) – MAGNETRONIK,
d) do laseroterapii – stacjonarne i przenośne z sondami czerwonymi oraz podczerwonymi, do penetracji tkanki powierzchownej i głębokiej,
e) do światłoterapii (światło spolaryzowane),
f) do terapii światłem IR i UV,
g) do terapii ultradźwiękami z różnymi głowicami,
h) do galwanizacji i jonoforezy,
i) do stymulacji mięśni osłabionych i odnerwionych elektrodami powierzchniowymi i punktowymi,
j) do krioterapii w zakresie zimna niskiego – pary ciekłego azotu do – 162°C,
k) do terapii obrzęków limfatycznych – BOA.

HYDROTERAPIA
Dysponuje różnorodnym sprzętem w postaci wanien do ćwiczeń (Tank Hubbarda), wanien do masażu wirowego i podwodnego dla całego ciała, kończyn górnych i dolnych. Hydroterapia wyposażona jest w nowoczesne podnośniki elektryczno-hydrauliczne.

MASAŻ LECZNICZY
Dla celów masażu leczniczego przeznaczony jest specjalny gabinet. Masaż prowadzony jest według najnowszych metod .
Stosuje się techniki masażu:
a) klasycznego,
b) segmentarnego,
c) izometrycznego,
d) drenażu limfatycznego,
e) punktowego,
f) metodą Schantala.
Wykonujemy też miorelaksacyjny masaż twarzy.
Dział Fizjoterapii wykonuje odpłatnie usługi z zakresu:
– diagnozy integracji sensorycznej wraz z opisem;
– konsultacji medycznej pod kątem doboru wkładek ortopedycznych.
Zapisy i szczegółowe informacje:
Kierownik Działu Fizjoterapii
mgr Mirosława Gracz
tel. 89 5194 838, w godz. 7-14.35
Kliknij, aby sprawdzić ceny usług.