Oddział Rehabilitacyjny

Ważne telefony:
Kierownik Oddziału lek. Anna Dembińska 89 519 48 27
Zastępca Kierownika Oddziału lek. Ewa Man-Kozłowska 89 519 48 40
Pielęgniarka Oddziałowa mgr piel. Anna Wiercińska 89 519 48 93
Zastępca Pielęgniarki Oddziałowej piel. Zuzanna Staszewska 89 519 48 75
Dyżurka pielęgniarska I 89 519 48 14
Dyżurka pielęgniarska II 89 519 48 09
Gabinet badań
lek. Anna Dembińska, lek. Ewa Man-Kozłowska 89 519 48 40
Sekretariat medyczny 89 519 48 44

Kadra

Kierownik Oddziału Rehabilitacyjnego lek. Anna Dembińska
Specjalista pediatrii i rehabilitacji medycznej. Kobieta w czerwonych okularach, białym kitlu na szarym tle.

Kierownik Oddziału Rehabilitacyjnego
lek. Anna Dembińska
specjalista pediatrii i rehabilitacji medycznej

Z-ca Kierownika Oddziału Rehabilitacyjnego lek. Ewa Man – Kozłowska specjalista rehabilitacji medycznej. Kobieta w białym kitlu na szarym tle.

Zastępca Kierownika Oddziału Rehabilitacyjnego
lek. Ewa Man-Kozłowska
specjalista rehabilitacji medycznej

Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Anna Wiercińska. Kobieta o brązowych włosach, w okularach, ubrana w różowy fartuch, szare tło.

Pielęgniarka Oddziałowa
mgr piel. Anna Wiercińska
specjalistka pielęgniarstwa pediatrycznego

Zastępca Pielęgniarki Oddziałowej
Zuzanna Staszewska. Kobieta o blond włosach, ubrana w różowy fartuch.

Zastępca Pielęgniarki Oddziałowej
Zuzanna Staszewska

Opis Oddziału:

W oddziale leczone są dzieci w wieku od 3 do 18 lat, wymagające rehabilitacji ogólnoustrojowej neurologicznej (w ramach pododdziału rehabilitacji neurologicznej).

Oddział prowadzi hospitalizacje głównie dzieci ze schorzeniami:

1. Ortopedycznymi – stan po urazach kręgosłupa, złamaniu kończyn, zabiegach ortopedycznych w zakresie narządu ruchu, skoliozy, hiperkifozy, złożone wady postawy, deformacje wrodzone kręgosłupa i kończyn.

2. Chirurgicznymi – po urazach tkanek miękkich,  nerwów obwodowych, zabiegach plastycznych, po oparzeniach,  zabiegach naczyniowych.

3. Neurologicznymi – mózgowe porażenie dziecięce, przepukliny oponowo-rdzeniowe, dystrofie mięśniowe, niedowłady kończyn, zespoły korzeniowe, zaburzenia nerwów czaszkowych i obwodowych.

4. Neurochirurgicznymi – stany po urazach czaszkowo-mózgowych, stany po urazach rdzenia, stany po uszkodzeniach korzeni i nerwów obwodowych, stany po operacjach OUN i  dyskopatiach.

5. Reumatologicznymi – stany podostre upośledzające funkcje narządu ruchu.

Oddział przyjmuje pacjentów po urazach i po zabiegach operacyjnych oraz prowadzi rehabilitacje leczniczą dzieci przygotowywanych do operacji. W szczególności są to: odbudowa i wzmacnianie siły mięśniowej, obniżenie napięcia mięśniowego, elongacja i uruchamianie kręgosłupa, zniesienie przykurczów stawowych i uruchamianie stawów, tworzenie nowych wzorców i technik ruchowych, obsługa protez, nauka chodu samodzielnego, nauka samoobsługi. Przygotowanie przedoperacyjne obejmuje również diagnostykę: radiologiczną, laboratoryjną, spirometryczną, fizykoterapeutyczną oraz kinezyterapeutyczną.

Pobyt w oddziale:
Przyjęcia do Szpitala odbywają się w sposób planowy.
Pacjentom przebywającym w oddziale bez rodziców, Szpital zapewnia opiekę, w czasie wolnym od rehabilitacji i zajęć lekcyjnych, przez wykwalifikowany zespół opiekunek dziecięcych/medycznych, terapeutów zajęciowych.
Podczas pobytu w Oddziale dziecku może towarzyszyć rodzic/opiekun. Pobyt całodobowy rodzica/opiekuna jest płatny w zależności od wybranej opcji, do ustalenia na oddziale. Rodzice/Opiekunowie pozostający z dzieckiem w oddziale mają możliwość wykupienia posiłków w stołówce szpitalnej.
Zgłoszenia chęci korzystania z posiłków rodzic/opiekun dokonuje w dniu przyjazdu do szpitala w oddziale. Ceny poszczególnych posiłków i pokoi znajdują się w cenniku. Przed przyjazdem prosimy o zapoznanie się z informacjami na temat przygotowania dziecka do pobytu w szpitalu.
Na terenie Szpitala funkcjonuje szkoła podstawowa. Zaleca się, aby dziecko było zaopatrzone w podręczniki szkolne.

Wypisy pacjentów z Oddziału Rehabilitacyjnego odbywają się od godz. 12.00