Poradnia Psychologiczna w Nidzicy

Obrazek z napisami- Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla dzieci w Ameryce od 02.05.2024 otwiera w Nidzicy Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży. Rejestracja odbywa się będzie od 02.05.2024r. telefonicznie pod numerem 89 650 11 75 oraz drogą e-mailową: osrodek.nidzica@ameryka.com.pl. Świadczenia udzielane będą bezpłatnie, w ramach umowy z NFZ. W prawym górnym rogu zielono czerwone logo z napisem AMERYKA.

W ramach Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży (I poziom referencyjny) działa poradnia w której są udzielane:

porady,
sesje,
wizyty,
porady domowe lub środowiskowe
przeprowadzane na rzecz dzieci przed rozpoczęciem realizacji obowiązku szkolnego, dzieci i młodzieży objętych obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz kształcących się w szkołach ponadpodstawowych – do ich ukończenia (do 21 r. ż. – po przedłożeniu zaświadczenia o kontynuacji nauki), a także ich rodziny lub opiekunów, przedstawicieli ustawowych lub innych osób stanowiących oparcie społeczne.
Wszystkie świadczenia udzielane są bezpłatnie w ramach umowy z NFZ.

Ośrodek mieści się w Nidzicy, ulica Traugutta 13.

Rejestracja odbywa się bez skierowania pod numerem telefonu: 89 650 11 75 oraz
e-mailowo: osrodek.nidzica@ameryka.com.pl

Przewidywany czas pracy poradni:

Poniedziałek 8.00 – 20.00
mgr Paulina Łęgowska – psycholog
mgr Dagmara Gemechu – psycholog
mgr Halina Chorążewicz – terapeuta środowiskowy
mgr Marta Roguszczak – psycholog
mgr Aleksandra Radomska-Budnik – psychoterapeuta

Wtorek 8.00 – 20.00
mgr Paulina Łęgowska – psycholog
mgr Dagmara Gemechu – psycholog
mgr Halina Chorążewicz – terapeuta środowiskowy
mgr Marta Roguszczak – psycholog
mgr Aleksandra Radomska-Budnik – psychoterapeuta

Środa 8.00 – 20.00
mgr Paulina Łęgowska – psycholog
mgr Halina Chorążewicz – terapeuta środowiskowy
mgr Marta Roguszczak – psycholog
mgr Aleksandra Radomska-Budnik – psychoterapeuta

Czwartek 8.00 – 20.00
mgr Paulina Łęgowska – psycholog
mgr Halina Chorążewicz – terapeuta środowiskowy
mgr Andrzej Czuszyński – Koordynator zespołu psychologów i psychoterapeutów, specjalista psychologii klinicznej
mgr Marta Wysocka – certyfikowany psychoterapeuta
mgr Aleksandra Radomska-Budnik – psychoterapeuta

Piątek 8.00 – 20.00
mgr Paulina Łęgowska – psycholog
mgr Dagmara Gemechu – psycholog
mgr Halina Chorążewicz – terapeuta środowiskowy
mgr Marta Roguszczak – psycholog, psychoterapeuta
mgr Wioletta Głódkowska – superwizor
mgr Aleksandra Radomska-Budnik – psychoterapeuta

Sobota 8.00 – 15.35
mgr Marta Roguszczak – psycholog
mgr Wioletta Głódkowska – superwizor
mgr Aleksandra Radomska-Budnik – psychoterapeuta