Poradnia Uzależnień/Ośrodek

W ramach Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej oraz Terapii Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży działa poradnia uzależnień, która obejmuje proces diagnostyczny prowadzony przez lekarza specjalistę psychiatrii dzieci i młodzieży oraz certyfikowanych terapeutów uzależnień.

Proces diagnostyczny w Poradni Leczenia Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży obejmuje 3 wizyty diagnostyczne. Pierwszą wizytę diagnostyczną przeprowadza terapeuta uzależnień, który kwalifikuje pacjenta do lekarza psychiatrii dzieci i młodzieży, kontynuacji psychoterapii lub leczenia w poradni psychologicznej.

W związku z powyższym rejestracja odbywa się na podstawie skierowania (VIII kod resortowy 1741 – Poradnia leczenia uzależnień dla dzieci) od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Skierowanie nie może być wystawione przez lekarza z gabinetu prywatnego!

Rejestracja pod numerem telefonu 89 650 11 29.

Ośrodek mieści się w Olsztynie, przy ulicy Towarowa 9F (teren Agromy), świadczenia udzielane są bezpłatnie, w ramach NFZ.
W poradni przyjmowani są pacjenci do 18 r.ż. oraz osoby do 21 r. ż. – po przedłożeniu zaświadczenia o kontynuacji nauki szkolnej.
Poradnia udziela również wsparcia dla członków rodzin pacjentów uzależnionych od substancji psychoaktywnych i innych czynności.

Szanowni Państwo, jesteśmy świadomi, że wiele osób będzie próbowało się z nami skontaktować telefonicznie przez co linia będzie bardzo często zajęta.
Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.

Oferujemy pomoc dla osób, które m.in.:

  • nadużywają substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki)
  • uzależnione są od czynności (w tym hazard, media elektroniczne, seks/pornografia).

Czas pracy poradni uzależnień dla Dzieci:

Poniedziałek
8.00 – 14.00 – mgr Anna Sikorska – Instruktor Terapii Uzależnień (Specjalista), w trakcie Specjalizacji Terapii Uzależnień

Wtorek
8.00 – 14.00

dr n. med. Adrian Kowalski LEKARZ – Specjalista Psychiatrii Dzieci i Młodzieży
mgr Anna Sikorska – Instruktor Terapii Uzależnień (Specjalista), w trakcie Specjalizacji Terapii Uzależnień

Środa
10.25 – 18.00 – mgr Anna Sikorska – Instruktor Terapii Uzależnień (Specjalista), w trakcie Specjalizacji Terapii Uzależnień

Czwartek
8.00 – 10.00

mgr Anna Kazaniecka – Łuczyńska – Specjalista Psychoterapii Uzależnień
mgr Anna Sikorska – Instruktor Terapii Uzależnień (Specjalista), w trakcie Specjalizacji Terapii Uzależnień

Grafika z napisem: Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce w ramach 
„Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej 
i Psychoterapeutycznej  oraz Terapii Uzależnień 
dla Dzieci i Młodzieży“ 
otwiera 
Poradnię Leczenia Uzależnień. Wizyty w poradni możliwe już od stycznia 2024. Olsztyn, ulica Towarowa 9F (teren Agromy).Zapisy
pod numerem telefonu 
89  650 11 29.
Na grafice widać szkice dwóch głów połączonych- jedna pomarańczowa druga niebieska.