Oddziały

Slide
Wszystkie oddziały szpitala
Oddział
Lokalizacja
Kontakt (dyżurka pielęgniarska)
Oddział Rehabilitacyjny
Piętro I (Bryła A)
Pododdział Rehabilitacji Neurologicznej
Oddziału Rehabilitacyjnego
Piętro I (Bryła A)
Oddział Alergologiczno-Rehabilitacyjny
Piętro II (Bryła A)
Pododdział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej Oddziału Alergologiczno-Rehabilitacyjnego
Piętro II (Bryła A)
Pododdział Rehabilitacji Pulmonologicznej
Oddziału Alergologiczno-Rehabilitacyjnego
Piętro II (Bryła A)
Oddział Opieki Całodobowej nad Dziećmi
z Opiekunami
Piętro I (Bryła D)
Oddział Pobytu Dziennego
Piętro I (Bryła D)
Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego
Piętro I (Bryła D)
Chirurgia Jednego Dnia
Piętro II (Bryła B)