Oddział Opieki Całodobowej nad Dziećmi z Opiekunami

Ważne telefony:
Kierownik Oddziału lek. Dorota Michałowska 89 519 48 12
Zastępca Kierownika Oddziału Anna Kondratowicz-Częczek 89 519 48 80
Dyżurka pielęgniarska 89 519 48 16
Gabinet badań lek. Dorota Michałowska 89 519 48 63
Gabinet badań
lek. Anna Kondratowicz-Częczek, lek. Agnieszka Adamiak-Morska  89 519 48 80
Sekretariat medyczny 89 519 48 81
 
Kadra
Kierownik Oddziału Opieki Całodobowej nad Dziećmi z Opiekunami lek. Dorota Michałowska specjalista pediatrii, rehabilitacji medycznej i medycyny rodzinnej
Kobieta o rudo brązowych włosach ubrana w czarną bluzkę w kropki i biały fartuch.

Kierownik Oddziału Opieki Całodobowej nad Dziećmi z Opiekunami
lek. Dorota Michałowska
specjalista pediatrii, rehabilitacji medycznej i medycyny rodzinnej

Zastępca Kierownika Oddziału Opieki Całodobowej nad Dziećmi z Opiekunami
lek. Anna Kondratowicz–Częczek
specjalista rehabilitacji medycznej.

Zastępca Kierownika Oddziału Opieki Całodobowej nad Dziećmi z Opiekunami
lek. Anna Kondratowicz-Częczek
specjalista rehabilitacji medycznej

Kierownik Poradni Rehabilitacyjnej lek. Agnieszka Adamiak-Morska specjalista rehabilitacji medycznej. Kobieta o blond włosach, ubrana w biały kitel, na szarym tle.

Kierownik Poradni Rehabilitacyjnej
lek. Agnieszka Adamiak-Morska
specjalista rehabilitacji medycznej

Pielęgniarka oddziałowa mgr Justyna Słodownik Specjalista pielęgniarstwa pediatrycznego. Kobieta w krótkich blond włosach, ubrana w różowy fartuch, na szarym tle.

Pielęgniarka Oddziałowa

mgr piel. Justyna Słodownik
specjalistka pielęgniarstwa pediatrycznego
adres e-mail: j.slodownik@ameryka.com.pl

Zastępca pielęgniarki Oddziałowej mgr Urszula Stocka Specjalistka pielęgniarstwa pediatrycznego. Kobieta o blond włosach w okularach, ubrana w różowy fartuch, na szarym tle.

Zastępca Pielęgniarki Oddziałowej
mgr piel. Urszula Stocka
specjalistka pielęgniarstwa pediatrycznego

Opis Oddziału:

W Oddziale leczone są dzieci w wieku od 3 do 18 roku życia, wymagające rehabilitacji ogólnoustrojowej, rehabilitacji neurologicznej i pulmonologicznej ze schorzeniami:

1. Ortopedycznymi – wady postawy, skoliozy, inne nabyte i wrodzone deformacje kręgosłupa, zespoły bólowe kręgosłupa, deformacje kończyn,  złamania kręgosłupa, złamania kończyn po zaopatrzeniu ortopedycznym, stany po urazach kostnych i więzadłowych, stany po zabiegach ortopedycznych.

2. Chirurgicznymi – po urazach tkanek miękkich, po urazach nerwów obwodowych, po zabiegach plastycznych, po oparzeniach, po zabiegach naczyniowych.

3. Neurologicznymi – mózgowe porażenie dziecięce, przepukliną oponowo-rdzeniową, dystrofie mięśniowe, niedowłady kończyn, zespoły korzeniowe, zaburzenia nerwów czaszkowych i obwodowych.

4. Neurochirurgicznymi – stany po urazach czaszkowo-mózgowych, stany po urazach rdzenia, stany po uszkodzeniach korzeni i nerwów obwodowych, stany po operacjach OUN, dyskopatia.

5. Reumatologicznymi – młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów,  wrodzone i nabyte artropatie, stany podostre upośledzające funkcję narządu ruchu.

6. Układu oddechowego.

Pobyt w oddziale:
W Oddziale hospitalizowani są pacjenci wymagający stałej obecności rodzica lub opiekuna. Dysponujemy 30 pokojami, w tym 7 pokojami z łazienkami, pozostałe pokoje z łazienką do dyspozycji na korytarzu. Pobyt nocny rodzica/opiekuna jest płatny. Rodzice/opiekunowie pozostający z dzieckiem w oddziale mają możliwość wykupienia posiłków w stołówce szpitalnej.
Zgłoszenia chęci korzystania z posiłków rodzic/opiekun powinien dokonać przynajmniej z dwu dniowym wyprzedzeniem. Ceny poszczególnych posiłków i pokoi znajdują się w cenniku. Przed przyjazdem prosimy o zapoznanie się z informacjami na temat przygotowania dziecka do pobytu w szpitalu.
Na terenie Szpitala funkcjonuje szkoła podstawowa. Zaleca się, aby dziecko było zaopatrzone w podręczniki szkolne.

Najczęściej zadawane pytania:

1. Czy w trakcie pobytu może zmienić się opiekun dziecka? – Tak, przy przyjęciu można napisać upoważnienie dla drugiego opiekuna/

2. Jak długo trwa pobyt? – Średnio 3 tygodnie.

3. Czy będzie w sali więcej rodziców i dzieci? – Nie , opiekun jest z dzieckiem w jednym pokoju.

4. Czy można zabrać ze sobą drugie dziecko? – Nie.

5. Czy jest pralka? – Tak.

6. Czy brać pościel? – Nie, pościel jest dostępna w oddziale.

7. Czy jest Wi-Fi? – Tak, możliwy jest słaby zasięg.

8. Czy jest lodówka? – Tak, każdy ma swój koszyk oznaczony numerem pokoju w lodówce.

Ważne sprawy:

1. Rodzic odpowiada za bezpieczeństwo dziecka w trakcie pobytu.

2. Rodzic zaprowadza dziecko na ćwiczenia i odbiera po ćwiczeniach.

3. Dziecko w windzie jest zawsze z opiekunem.

4. Na placu zabaw dziecko przebywa wyłącznie w obecności rodzica/opiekuna.

Informacja dla rodziców i opiekunów korzystających z dofinansowania z fundacji / stowarzyszenia

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

Uprzejmie informujemy, że w przypadku gdy  koszty pobytu rodzica/opiekuna w szpitalu (noclegi, posiłki) będą opłacane przez fundację lub stowarzyszenie poprzez fakturę przelewową rodzic/opiekun zobowiązany jest  dostarczyć najpóźniej w dniu przyjęcia dziecka do szpitala  promesę lub zaświadczenie o wyrażeniu zgody fundacji /stowarzyszenia na pokrycie w/w kosztów.

Promesę lub zaświadczenie można przesłać za pośrednictwem poczty mailowej na adres: a.berek@ameryka.com.pl .

Obowiązek ten nie dotyczy rodziców, którzy we własnym zakresie opłacą fakturę gotówką lub przelewem.