Postępowania o wartości równej lub przekraczającej progi Unijne

Wykonanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowej „SYGNAŁ PIERWSZY – SYGNAŁ OSTATNI” Budowy Północnego Centrum Psychiatrii Dziecięcej”.

Dostawa sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego oraz aparatury medycznej i diagnostycznej do Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce.

Dostawa paneli alergologicznych i testów punktowych do Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce.

Dostawa sprzętu komputerowego, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych oraz oprogramowania do Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce

Dostawa sprzętu medycznego oraz rehabilitacyjnego do Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce.