Przygotowanie Dziecka do diagnostyki alergologicznej

Pobyt dziecka w szpitalu dzielimy na pobyt kilkudniowy i pobyt jednodniowy
 
Przygotowanie dziecka do diagnostyki alergologicznej: pobyt kilkudniowy.
 
1. Na wizytę dziecko przyjeżdża z rodzicem lub prawnym opiekunem.
2. Prosimy o przybycie w godzinach ustalonych w trakcie rejestracji. 
3. Dziecko powinno być wyposażone w odpowiednie do pory roku ubrania, kapcie, ręczniki, piżamy, przybory toaletowe.
4. Prosimy przywieźć posiadaną dokumentację medyczną (karty informacyjne, wyniki badań) oraz stosowane wcześniej leki.
5. Prosimy przywieźć próbkę moczu i kału do badania laboratoryjnego. Próbki należy umieścić w oddzielnych pojemniczkach podpisanych imieniem i nazwiskiem.
6. Dziecko nie może być w trakcie przyjmowania antybiotyków, leków przeciwgorączkowych, przeciwgrypowych.
7. W dniu przyjazdu dziecko nie powinno być na czczo.
8. W dniu przyjazdu prosimy nie podawać leków przeciw chorobie lokomocyjnej.
9. W przeddzień przyjazdu i w dniu przyjazdu prosimy nie stosować emolientów, maści, kremów oraz innych kosmetyków z dodatkiem środków natłuszczających.
10. W czasie hospitalizacji będą wykonywane punktowe testy skórne (PTS), dlatego zalecamy odstawienie leków wpływających na wynik PTS:
 
– leki p/histaminowe – 7 – 10 dni
– ketotifen – > 5 dni
– kortykosteroidy miejscowe – 7 dni
– inhibitory kalcyneuryny – 7 dni
– trójpierscieniowe leki p/depresyjne – > 10 dni
– preparaty wapna – 3 dni
 
* W razie wątpliwości do jakiej grupy należą leki przyjmowane przez dziecko proszę zapytać Lekarza Rodzinnego, Farmaceuty lub zapoznać się treścią ulotki dołączonej do opakowania
* Uprzejmie informujemy, iż podane podczas rejestracji godziny przyjęć mogą ulec zmianie z uwagi na różny czas trwania wizyt.
 
11. Nie należy odstawiać dziecku leków wziewnych: sterydów, leków rozkurczających oskrzela i preparatów złożonych z obu tych leków.

 

 
12. Nie należy intensywnie eksponować skóry dziecka na promieniowanie UV – wynik testów mniej miarodajny.
13. Opiekun pozostający z dzieckiem w oddziale ma możliwość wykupienia dla siebie, na czas pobytu w szpitalu, całodziennego wyżywienia. Ceny poszczególnych posiłków znajdują się w cenniku.
14. W przypadku rezygnacji z terminu prosimy o powiadomienie telefoniczne, tel. 89 519 48 76 w godz. 7.00 – 14.00.
 
Na podstawie: Standardy w alergologii Wydanie III Stanowiska paneli eksperckich PTA, red. prof. J. Kruszewski, prof. M. Kowalski, prof. M. Kulus

 
Przygotowanie dziecka do diagnostyki alergologicznej: pobyt jednodniowy.

1. Na wizytę dziecko przyjeżdża z rodzicem lub prawnym opiekunem.
2. Prosimy o przybycie na wyznaczoną godzinę. Przewidywany czas pobytu na oddziale do godz. 14.30
3. Dziecko przyjeżdża na czczo lub 2 godziny po lekkim posiłku. Przed pobraniem krwi należy zadbać o nawodnienie dziecka. Po pobraniu badań dziecko będzie mogło zjeść posiłek, prosimy o zabranie go ze sobą.
4. Prosimy przywieźć posiadaną dokumentację medyczną (karty informacyjne, wyniki badań) oraz stosowane wcześniej leki.
5. Prosimy przywieźć próbkę moczu i kału do badania laboratoryjnego. Próbki należy umieścić w oddzielnych pojemniczkach podpisanych imieniem i nazwiskiem.
6. Dziecko nie może być w trakcie przyjmowania antybiotyków, leków przeciwgorączkowych, przeciwgrypowych.
7. W dniu przyjazdu prosimy nie podawać leków przeciw chorobie lokomocyjnej.
8. W przeddzień przyjazdu i w dniu przyjazdu prosimy nie stosować emolientów, maści, kremów oraz innych kosmetyków z dodatkiem środków natłuszczających.
9. W czasie hospitalizacji będą wykonywane punktowe testy skórne (PTS), dlatego zalecamy odstawienie leków wpływających na wynik PTS:
 
– leki p/histaminowe – 7 – 10 dni
– ketotifen – > 5 dni
– kortykosteroidy miejscowe – 7 dni
– inhibitory kalcyneuryny – 7 dni
– trójpierscieniowe leki p/depresyjne – > 10 dni
– preparaty wapna – 3 dni
 
* W razie wątpliwości do jakiej grupy należą leki przyjmowane przez dziecko proszę zapytać Lekarza Rodzinnego, Farmaceuty lub zapoznać się treścią ulotki dołączonej do opakowania.
* Uprzejmie informujemy, iż podane podczas rejestracji godziny przyjęć mogą ulec zmianie z uwagi na różny czas trwania wizyt.
 
10. Nie należy odstawiać dziecku leków wziewnych: sterydów, leków rozkurczających oskrzela i preparatów złożonych z obu tych leków.
11. Nie określono dolnej granicy wieku wykonywania testów skórnych u dzieci. PTS można wykonać w uzasadnionych przypadkach nawet przed ukończeniem 3 roku życia, przy uzyskaniu dobrej współpracy ze strony dziecka/rodzica.
12. Nie należy intensywnie eksponować skóry dziecka na promieniowanie UV – wynik testów mniej miarodajny.
13. W przypadku rezygnacji z terminu prosimy o powiadomienie telefoniczne, tel. 89 519 48 76, w godz. 7.00 – 14.00.