Poradnie Psychologiczne/Ośrodki

W ramach strategicznego projektu pn.: „SYGNAŁ PIERWSZY – SYGNAŁ OSTATNI” Budowa „Północnego Centrum Psychiatrii Dziecięcej”, Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny otworzył Ośrodki Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej oraz Terapii Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży, w których działają Poradnie Psychologiczne w Olsztynie i w Działdowie.