Poradnia Psychologiczna w Olsztynie/Ośrodek

W ramach Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży (I poziom referencyjny) działa poradnia w której są udzielane:

 • porady,
 • sesje,
 • wizyty,
 • porady domowe lub środowiskowe
  przeprowadzane na rzecz dzieci przed rozpoczęciem realizacji obowiązku szkolnego, dzieci i młodzieży objętych obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz kształcących się w szkołach ponadpodstawowych – do ich ukończenia (do 21 r. ż. – po przedłożeniu zaświadczenia o kontynuacji nauki), a także ich rodziny lub opiekunów, przedstawicieli ustawowych lub innych osób stanowiących oparcie społeczne.

Ośrodek mieści się w Olsztynie przy ulicy Towarowa 9F (teren Agromy), świadczenia udzielane są bezpłatne, w ramach NFZ.
Rejestracja odbywa się bez skierowania pod numerem telefonu 89 650 11 29 oraz drogą e-mailową: osrodek@ameryka.com.pl

Szanowni Państwo, jesteśmy świadomi, że wiele osób próbuje się z nami skontaktować telefonicznie przez co linia jest bardzo często zajęta. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.

Oferujemy pomoc dla osób, które m.in.:

 • borykają się z problemami emocjonalnymi (obniżony-depresyjny nastrój, wahania nastroju, problem z agresją),
 • mają problem z relacjami międzyludzkimi,
 • nie potrafią odnaleźć się w środowisku, grupie rówieśniczej,
 • nie radzą sobie ze swoimi problemami, lękami, obawami,
 • zmagają się z myślami i zachowaniami obsesyjnymi,
 • doświadczyły przemocy, sytuacji traumatycznych,
 • mają problemy z odżywianiem,
 • są uzależnione,
 • podejmują szkodliwe dla siebie lub otoczenia aktywności.

Zapraszamy do kierowania pacjentów i współpracy:

 • Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne,
 • Miejskie Ośrodki Pomocy Rodzinie (MOPR),
 • Ośrodki Interwencji Kryzysowych,
 • Szkoły,
 • Przedszkola.

Czas pracy poradni:

Poniedziałek
8.00 – 16.35
mgr Tomasz Reszka  – Psycholog
mgr Marta Murach  – Psychoterapeuta
mgr Katarzyna Grzelak – Terapeuta środowiskowy
mgr Magdalena Olszewska – Psycholog
mgr Monika Brągiel – Psycholog

Wtorek
7.25 – 17.00
mgr Andrzej Czuszyński – Koordynator zespołu psychologów i psychoterapeutów, psycholog kliniczny
mgr Tomasz Reszka – Psycholog
mgr Katarzyna Grzelak – Terapeuta środowiskowy
mgr Monika Brągiel – Psycholog
mgr Julia Nęcka – Terapeuta środowiskowy, psycholog

Środa
8.00 – 20.00

mgr Andrzej Czuszyński – Koordynator zespołu psychologów i psychoterapeutów, psycholog kliniczny
mgr Tomasz Reszka  – Psycholog
mgr Aleksandra Radomska – Budnik – Psychoterapeuta
mgr Katarzyna Grzelak – Psychoterapeuta
mgr Monika Brągiel – Psycholog
mgr Joanna Leszczewska – Psycholog
mgr Julia Nęcka – Terapeuta środowiskowy, psycholog

Czwartek
7.25 – 20.00
mgr Tomasz Reszka  – Psycholog
mgr Paulina Zyśk – Psycholog
mgr Marta Murach  – Psychoterapeuta
mgr Aleksandra Radomska – Budnik– Psychoterapeuta
mgr Katarzyna Grzelak – Terapeuta środowiskowy
mgr Marta Wysocka – Certyfikowany psychoterapeuta
mgr Joanna Leszczewska – Psycholog
mgr Julia Nęcka – Terapeuta środowiskowy, psycholog

Piątek
7.25 – 19.00
mgr Andrzej Czuszyński – Koordynator zespołu psychologów i psychoterapeutów, psycholog kliniczny
mgr Tomasz Reszka  – Psycholog
mgr Paulina Zyśk – Psycholog
mgr Marta Murach  – Psychoterapeuta
mgr Katarzyna Grzelak – Terapeuta środowiskowy
mgr Wioleta Głódkowska – Superwizor
mgr Magdalena Olszewska – Psycholog

Sobota
8.00 – 14.30
mgr Paulina Zyśk – Psycholog
mgr Wioleta Głódkowska – Superwizor