Kontakt

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce
Ameryka 21, 11-015 Olsztynek
e-mail:
szpital@ameryka.com.pl
recepcja@ameryka.com.pl

Konto: BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.

17 2030 0045 1110 0000 0046 0840

NIP 739-29-54-381

REGON 000296236

 

Recepcja 89 519 48 23

Sekretariat, Dyrektor Szpitala 89 519 48 11

Lekarz dyżurny 89 519 48 47

Przełożona pielęgniarek 89 519 48 36

Kierownik Działu Administracyjno – Gospodarczego 89 519 48 35

Zastępca Kierownika Działu Administracyjno – Gospodarczego, Zamówienia publiczne 89 519 48 26

Zaopatrzenie 89 519 48 17

Główna księgowa 89 519 48 19

Kierownik Działu Kadr i Płac 89 519 48 67

Kierownik Działu Analiz Medycznych i Zarządzania Informacją 89 519 48 34

Pracownia RTG 89 519 48 06

Sekretariat Szkoły Podstawowej dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Ameryce 89 519 48 29