Poradnia Psychologiczna w Lidzbarku Warmińskim

W ramach Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży (I poziom referencyjny) działa poradnia w której są udzielane:

porady,
sesje,
wizyty,
porady domowe lub środowiskowe
przeprowadzane na rzecz dzieci przed rozpoczęciem realizacji obowiązku szkolnego, dzieci i młodzieży objętych obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz kształcących się w szkołach ponadpodstawowych – do ich ukończenia (do 21 r. ż. – po przedłożeniu zaświadczenia o kontynuacji nauki), a także ich rodziny lub opiekunów, przedstawicieli ustawowych lub innych osób stanowiących oparcie społeczne.
Wszystkie świadczenia udzielane są bezpłatnie w ramach umowy z NFZ.

Ośrodek mieści się w Lidzbarku Warmińskim, ulica Kolejowa 5a/7.

Rejestracja odbywa się bez skierowania pod numerem telefonu 89 650 11 74 oraz
e-mailowo: osrodek.lidzbark@ameryka.com.pl

Czas pracy poradni:

Poniedziałek 07.00 – 20.00
mgr Anna Mackiewicz – psychoterapeuta
mgr Paulina Sobczak – psycholog
mgr Patryk Marciniak – psycholog
mgr Kamila Budrewicz – terapeuta środowiskowy

Wtorek 07.00 – 20.00
mgr Kamil Krupski – psycholog
mgr Anna Mackiewicz – psychoterapeuta
mgr Paulina Sobczak – psycholog
mgr Patryk Marciniak – psycholog
mgr Kamila Budrewicz – terapeuta środowiskowy

Środa 08.00 – 20.00
mgr Kamil Krupski – psycholog
mgr Anna Mackiewicz – psychoterapeuta
mgr Patryk Marciniak – psycholog
mgr Andrzej Czuszyński – koordynator zespołu psychologów i psychoterapeutów, specjalista psychologii klinicznej

Czwartek 07.00 – 20.00
mgr Kamil Krupski – psycholog
mgr Paulina Sobczak – psycholog
mgr Patryk Marciniak – psycholog
mgr Kamila Budrewicz – terapeuta środowiskowy
mgr Marta Wysocka – certyfikowany psychoterapeuta

Piątek 07.00 – 20.00
mgr Kamil Krupski – psycholog
mgr Patryk Marciniak – psycholog
mgr Kamila Budrewicz – terapeuta środowiskowy
mgr Wioletta Głódkowska – superwizor

Sobota 07.00 – 19.00
mgr Kamil Krupski – psycholog
mgr Anna Mackiewicz – psychoterapeuta
mgr Paulina Sobczak – psycholog
mgr Kamila Budrewicz – terapeuta środowiskowy
mgr Wioletta Głódkowska – superwizor