Zdarzenia niepożądane

Szanowni Państwo,

w trosce o bezpieczeństwo Pacjenta w naszym szpitalu prowadzone jest monitorowanie zdarzeń niepożądanych. Zdarzenia niepożądane są niestety nieuniknione. Zadaniem pracowników szpitala jest podejmowanie działań mających na celu identyfikowanie i eliminowanie ich przyczyn, aby móc uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości.

Zdarzenia niepożądane to zdarzenia zaistniałe w trakcie udzielania lub w efekcie udzielania bądź zaniechania udzielania świadczeń opieki zdrowotne, prowadzące lub mogące spowodować negatywny skutek dla zdrowia lub życia pacjenta.

Nie stanowi zdarzenia niepożądanego zdarzenie, którego skutek jest przewidywanym skutkiem prawidłowo udzielonego świadczenia opieki zdrowotnej.

 

Podać Oddział
Uwaga: wszystkie dane dotyczące zgłaszającego oraz lokalizacja zgłoszenia zostają skutecznie usunięte z formularza papierowego oraz systemu informatycznego po dokonaniu oceny przez Zespół ds. zdarzeń niepożądanych
Rok Miesiąc Dzień Godzina
Wybrana wartość: 0
0 oznacza brak bólu a 10 oznacza ból nie do zniesienia