Dyrekcja

Dyrektor Szpitala dr inż. Roman Lewandowski. Mężczyzna w okularach, ubrany w ciemno niebieski garnitur, niebieski krawat, na szarym tle.

Dyrektor Szpitala
dr hab. inż. Roman Lewandowski

Ze Szpitalem jest związany już od 1999r., najpierw jako Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania i Marketingu, następnie jako p.o. Dyrektora, a od 01.01.2003 roku pełni funkcję Dyrektora Szpitala.
Jego działalność, jako menedżera Szpitala w Ameryce została już kilkakrotnie doceniona:

 • został finalistą II edycji konkursu o tytuł “Menedżer Roku 2001 w Służbie Zdrowia”,
 • został wyróżniony w konkursie “Sukces Roku 2004 w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny”, organizowanym przez redakcję czasopisma “Menedżer Zdrowia” w kategorii „Menedżer roku 2004 w Ochronie Zdrowia – SPZOZ”,
 • został jednym z laureatów konkursu “Gazety Olsztyńskiej” i “Dziennika Elbląskiego” – „Menedżer Warmii i Mazur”, lata 2005 i 2006.

Pod jego kierownictwem Szpital uzyskał:

 • wyróżnienie w Warmińsko-Mazurskiej Nagrodzie Jakości w kategorii „W Uznaniu Dla Doskonałości Zarządzania” – edycja 2003,
 • wyróżnienie w Warmińsko-Mazurskiej Nagrodzie Jakości w kategorii „Zaangażowanie w Doskonałość Zarządzania” – edycja 2004,
 • nagrodę główną w Warmińsko-Mazurskiej Nagrodzie Jakości – edycja 2006,
 • wyróżnienie w XIII Edycji Polskiej Nagrody Jakości – 2007,
 • wyróżnienie w konkursie „Mama w pracy” oraz otrzymał tytuł ‚Firma nieprzeciętnie przyjazna matkom” – 2007,
 • wyróżnienie w kategorii „Usługa medyczna” w III edycji konkursu „Najlepszy Produkt i Usługa Warmii i Mazur” – 2007,
 • nagrodę główną w XV Edycji  Polskiej Nagrody Jakości – 2009,
 • laur „Najlepszym z Najlepszych” w kategorii „Usługa medyczna” – 2010,
 • nagrodę w Ogólnopolskim Rankingu Szpitali  “Bezpieczny Szpital 2011” w kategorii szpitali niezabiegowych,
 • nagrodę w XII Edycji Rankingu „Gazele Biznesu” 2011,
 • certyfikat: „Produkt Warmia Mazury” 2014 za kompleksową rehabilitację dzieci i młodzieży,
 • nagrodę w konkursie Najlepszy Produkt i Usługa Warmii i Mazur w kategorii – usługa –  Kompleksowa rehabilitacja dzieci i młodzieży”  2019,
 • laur w  konkursie „Dziecięcy Szpital Przyszłości” w kategorii “Pacjent w Centrum”, za projekt “Opieka Zorientowana na Osobę” 2021,
 • laur Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego – „Najlepszym z Najlepszych”2022,
 • laur kategorii “Pacjent w Centrum” w konkursie “Dziecięcy Szpital Przyszłości” którego organizatorem była Fundacja KIDS 2021,
 • 5 miejsca w kategorii „Nowatorskie produkty i usługi poprawiające jakość życia, zdrowia i dostęp do usług” w konkursie Zdrowa Przyszłość 2022 – Inspiracje Bezpieczny Szpital Przyszłości.

Najnowsze publikacje: https://www.researchgate.net/profile/Roman-Lewandowski-2

Pełniący obowiązki Zastępca Dyrektora do spraw Lecznictwa. dr n. med. Marek Mikołajczyk specjalista alergologii i pediatrii oraz medycyny transportu. Mężczyzna ustawiony na szarym tle, ubrany w biały kitel, na szyi zawieszony stetoskop.

p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa
dr n. med. Marek Mikołajczyk
specjalista alergologii i pediatrii oraz medycyny transportu

W Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Ameryce pracuje od I 2013 roku, od IX 2023 jest p. o. Dyrektora ds. Lecznictwa.
Absolwent Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Jest specjalistą alergologii i pediatrii oraz medycyny transportu.

 • otrzymał nagrodę główną Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego za najlepszą pracę opublikowaną w Pediatrii Polskiej przez młodych naukowców – 2005,
 • jest współautorem podręcznika dla amerykańskich lekarzy” Advances in Health and Disease”,
 • jest członkiem Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej.

Najnowsze publikacje: https://www.researchgate.net/profile/Marek-Mikolajczyk

mgr Anna Radomska-Wilczewska Zastępca dyrektora do spraw rozwoju. Kobieta w brązowych włosach, w niebieskiej bluzce na szarym tle

Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju

mgr Anna Radomska-Wilczewska