Dyrekcja

Dyrektor Szpitala dr hab. inż. Roman Lewandowski, prof. UWM. Mężczyzna w okularach, ubrany w ciemno niebieski garnitur, granatowy krawat, ustawiony na białym tle.

Dyrektor Szpitala
dr hab. inż. Roman Lewandowski, prof. UWM

Ze Szpitalem jest związany już od 1999r., najpierw jako Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania i Marketingu, następnie jako p.o. Dyrektora, a od 01.01.2003 roku pełni funkcję Dyrektora Szpitala.
Jego działalność, jako menedżera Szpitala w Ameryce została już kilkakrotnie doceniona:

 • został finalistą II edycji konkursu o tytuł “Menedżer Roku 2001 w Służbie Zdrowia”,
 • został wyróżniony w konkursie “Sukces Roku 2004 w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny”, organizowanym przez redakcję czasopisma “Menedżer Zdrowia” w kategorii „Menedżer roku 2004 w Ochronie Zdrowia – SPZOZ”,
 • został jednym z laureatów konkursu “Gazety Olsztyńskiej” i “Dziennika Elbląskiego” – „Menedżer Warmii i Mazur”, lata 2005 i 2006
 • finalista w ogólnopolskim konkursie „Sukces Roku 2008 w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny”,
 • nagrody roczne przyznane corocznie przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego za bardzo dobre wyniki w zarządzaniu Szpitalem w latach 2005-2023.

Pod jego kierownictwem Szpital uzyskał:

 • wyróżnienie w Warmińsko-Mazurskiej Nagrodzie Jakości w kategorii „W Uznaniu Dla Doskonałości Zarządzania” – edycja 2003,
 • wyróżnienie w Warmińsko-Mazurskiej Nagrodzie Jakości w kategorii „Zaangażowanie w Doskonałość Zarządzania” – edycja 2004,
 • nagrodę główną w Warmińsko-Mazurskiej Nagrodzie Jakości – edycja 2006,
 • wyróżnienie w XIII Edycji Polskiej Nagrody Jakości – 2007,
 • wyróżnienie w konkursie „Mama w pracy” oraz otrzymał tytuł ‚Firma nieprzeciętnie przyjazna matkom” – 2007,
 • wyróżnienie w kategorii „Usługa medyczna” w III edycji konkursu „Najlepszy Produkt i Usługa Warmii i Mazur” – 2007,
 • nagrodę główną w XV Edycji  Polskiej Nagrody Jakości – 2009,
 • laur „Najlepszym z Najlepszych” w kategorii „Usługa medyczna” – 2010,
 • nagrodę w Ogólnopolskim Rankingu Szpitali  “Bezpieczny Szpital 2011” w kategorii szpitali niezabiegowych,
 • nagrodę w XII Edycji Rankingu „Gazele Biznesu” 2011,
 • certyfikat: „Produkt Warmia Mazury” 2014 za kompleksową rehabilitację dzieci i młodzieży,
 • nagrodę w konkursie Najlepszy Produkt i Usługa Warmii i Mazur w kategorii – usługa –  Kompleksowa rehabilitacja dzieci i młodzieży”  2019,
 • laur w  konkursie „Dziecięcy Szpital Przyszłości” w kategorii “Pacjent w Centrum”, za projekt “Opieka Zorientowana na Osobę” 2021,
 • laur Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego – „Najlepszym z Najlepszych”2022,
 • laur kategorii “Pacjent w Centrum” w konkursie “Dziecięcy Szpital Przyszłości” którego organizatorem była Fundacja KIDS 2021,
 • 5 miejsca w kategorii „Nowatorskie produkty i usługi poprawiające jakość życia, zdrowia i dostęp do usług” w konkursie Zdrowa Przyszłość 2022 – Inspiracje Bezpieczny Szpital Przyszłości,
 • laur Nagród Gospodarczych Żagle Warmii i Mazur – 2022,
 • laur „Najlepszym z Najlepszych” – 2022 Nagroda przyznawana jest przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
 • laur „Najlepszym z Najlepszych” – 2023 Nagroda przyznawana jest przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
 • 3 miejsce w województwie warmińsko-mazurskim, w plebiscycie Hipokrates w kategorii „Szpital Roku”.

Najnowsze publikacje: https://www.researchgate.net/profile/Roman-Lewandowski-2

Pełniący obowiązki Zastępca Dyrektora do spraw Lecznictwa. dr n. med. Marek Mikołajczyk specjalista alergologii i pediatrii oraz medycyny transportu. Mężczyzna ustawiony na szarym tle, ubrany w biały kitel, na szyi zawieszony stetoskop.

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa
dr n. med. Marek Mikołajczyk
specjalista alergologii i pediatrii oraz medycyny transportu

W Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Ameryce pracuje od 01.2013 roku, od 01.09.2023 był p. o. Dyrektora ds. Lecznictwa, a od 08.03.2024 objął funkcję Dyrektora ds. Lecznictwa.
Absolwent Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Jest specjalistą alergologii i pediatrii oraz medycyny transportu.

 • otrzymał nagrodę główną Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego za najlepszą pracę opublikowaną w Pediatrii Polskiej przez młodych naukowców – 2005,
 • jest współautorem podręcznika dla amerykańskich lekarzy” Advances in Health and Disease”,
 • jest członkiem Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej.

Najnowsze publikacje: https://www.researchgate.net/profile/Marek-Mikolajczyk


mgr Anna Radomska-Wilczewska Zastępca dyrektora do spraw rozwoju. Kobieta w brązowych włosach, w niebieskiej bluzce na szarym tle

Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju

mgr Anna Radomska-Wilczewska

Zawodowo od 1996 roku związana z Wojewódzkim Szpitalem Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Ameryce, od 2001 roku na stanowisku kierownika Rachunku Kosztów Leczenia,
a następnie kierownika Działu Analiz Medycznych i Zarządzania Informacją.
Od 01.10.2023 roku pełni funkcję Z-cy Dyrektora ds. Rozwoju.
Tytuł magistra uzyskała na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego na kierunku matematyka.
Na przestrzeni ostatnich lat ukończyła również studia podyplomowe na kierunku Audyt i kontrola wewnętrzna, Zarządzanie biznesem na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim oraz Zarzadzanie w Ochronie Zdrowia w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu.