Oddział Alergologiczno-Rehabilitacyjny

Ważne telefony:

Kierownik Oddziału dr n. med. Marek Mikołajczyk  89 519 48 64
Zastępca Kierownika Oddziału dr n. med. Krystyna Janukowicz 89 519 48 62
Zastępca Kierownika Oddziału ds. rehabilitacji lek. Ewa Kapłun  89 519 48 08
Pielęgniarka Oddziałowa mgr piel. Ilona Bigus-Nowakowska  89 519 48 94
Zastępca Pielęgniarki Oddziałowej piel. Brygida Iwańska  89 519 48 05
Dyżurka pielęgniarek 89 519 48 15

Zmiany terminów: 89 519 48 76

Gabinety badań:
dr n. med. Marek Mikołajczyk 89 519 48 64
dr n. med. Krystyna Janukowicz 89 519 48 62
lek. Ewa Kapłun 89 519 48 08
lek. Irena Krzynówek  89 519 48 04
lek. Anna Węgrzyn 89 519 48 20
lek. Mariola Niedźwiecka 89 519 48 71
lek. Joanna Sikorska 89 650 12 37
lek. Urszula Dobruń 89 650 12 09
lek. Ewelina Krzykwa-Smyk 89 650 12 45

 

Kadra

Kierownik Oddziału Alergologiczno-Rehabilitacyjnego dr n. med. Marek Mikołajczyk, Mężczyzna w okularach, w białym kitlu na szarym tle

Kierownik Oddziału Alergologiczno-Rehabilitacyjnego
p.o. Dyrektora ds. Lecznictwa
dr n. med. Marek Mikołajczyk
specjalista alergologii i pediatrii oraz medycyny transportu

Najnowsze publikacje, kliknij aby przeczytać.

Zastępca kierownika Oddziału Alergologiczno-Rehabilitacyjnego
dr n. med. Krystyna Janukowicz
specjalista alergologii i pediatrii. Kobieta w białym kitlu na szarym tle

Zastępca kierownika Oddziału Alergologiczno-Rehabilitacyjnego
dr n. med. Krystyna Janukowicz
specjalista alergologii i pediatrii
Uhonorowana medalem Gloria Medicinae.

Badania naukowe, kliknij aby przeczytać.

Z-ca kierownika Oddziału Alergologiczno-Rehabilitacyjnego ds. rehabilitacji lek. Ewa Kapłun specjalista rehabilitacji medycznej specjalista balneologii i medycyny fizykalnej. Kobieta w blond włosach, w okularach, w białym kitlu na szarym tle.

Zastępca kierownika Oddziału Alergologiczno-Rehabilitacyjnego ds. rehabilitacji
lek. Ewa Kapłun
specjalista rehabilitacji medycznej
specjalista balneologii i medycyny fizykalnej

Zastępca dyrektora ds. lecznictwa
lek.  Irena Krzynówek
specjalista alergologii i pediatrii. Kobieta w czarnych włosach, białym kitlu na szarym tle.


lek. Irena Krzynówek
specjalista alergologii i pediatrii

Starszy asystent
lek.  Anna Węgrzyn
specjalista pediatrii. Kobieta w blond włosach, białym kitlu na szarym tle

Starszy asystent
lek. Anna Węgrzyn
specjalista pediatrii

Starszy asystent
lek. Mariola Niedźwiecka
specjalista alergologii i pediatrii. Kobitea o blond włosach, w białym kitlu na szarym tle.

Starszy asystent
lek. Mariola Niedźwiecka
specjalista alergologii i pediatrii

Asystent
lek. Joanna Sikorska
specjalista rehabilitacji medycznej. Kobieta w blond włosach, w białym kitlu na szarym tle.

Asystent
lek. Joanna Sikorska
specjalista rehabilitacji medycznej

Asystent
lek.  Urszula Dobruń
specjalista pediatrii. Kobieta w blond włosach, w białym kitlu na szarym tle.

Asystent
lek. Urszula Dobruń
specjalista pediatrii
w trakcie specjalizacji z alergologii
Najnowsze publikacje, kliknij aby przeczytać.

Asystent
lek. Ewelina Krzykwa-Smyk
specjalista pediatrii. Kobieta w brązowych włosach, w białym kitlu na szarym tle.

Asystent
lek. Ewelina Krzykwa-Smyk
specjalista pediatrii
w trakcie specjalizacji z alergologii

Asystent lek. Paulina Kotowska
specjalista pediatrii w trakcie specjalizacji z alergologii. Kobieta w czarnej bluzce i białym kitlu. Włosy ciemne do ramion, ustawiona na szarym tle.

Asystent
lek. Paulina Kotowska
specjalista pediatrii
w trakcie specjalizacji z alergologii

Asystent lek. Natalia Galińska-Liss
specjalista gastroenterologii dziecięcej. Kobieta ubrana w zieloną bluzkę na długi rękaw i biały kitel. Włosy brązowe do ramion rozpuszczone, czarne okulary, uśmiechnięta.

Asystent
lek. Natalia Galińska-Liss
specjalista gastroenterologii dziecięcej

mgr piel. Ilona Bigus – Nowakowska
specjalistka pielęgniarstwa pediatrycznego

Pielęgniarka Oddziałowa
mgr piel. Ilona Bigus – Nowakowska
specjalistka pielęgniarstwa pediatrycznego

Brygida Iwańska Zastępca Pielęgniarki Oddziałowej. Kobieta o blond włosach w różowym fartuchu na szarym tle.

Zastępca Pielęgniarki Oddziałowej
Brygida Iwańska

Koordynator do świadczeń jednodniowych. Kobieta o brązowych, krótkich włosach,, ubrana w różowy fartuch, na szarym tle.

Koordynator do świadczeń jednodniowych Oddziału Alergologiczno-Rehabilitacyjnego 
mgr piel. Beata Topczyńska
specjalistka pielęgniarstwa pediatrycznego
specjalista w dziedzinie anestezjologii intensywnej terapii

Opis oddziału:
Oddział obejmuje opieką dzieci i młodzież w wieku do 18 lat, zakwalifikowane do leczenia w systemie szpitalnym stacjonarnym.
Oddział udziela specjalistycznych świadczeń w zakresie rehabilitacji i leczenia:
1. Chorób alergicznych: astma oskrzelowa, pyłkowica, alergie skóry i przewodu pokarmowego
2. Schorzeń narządów ruchu: wrodzone i nabyte deformacje klatki piersiowej, skoliozy, ciężkie wady postawy i inne wady lub deformacje narządu ruchu, mózgowe porażenie dziecięce, stany po urazach i zabiegach operacyjnych.
3. Schorzeń układu oddechowego: stany po zapaleniach oskrzeli, płuc i opłucnej, rozstrzenie oskrzeli, zapalenie zatok przynosowych, uszu, przerost migdałków podniebiennych, przewlekłe i nawracające infekcje górnych i dolnych dróg oddechowych.
4. Schorzeń reumatycznych: gorączka reumatyczna oraz tak zwana alergizacja paciorkowcowa, młodzieńcze idiopatyczne i reumatoidalne zapalenie stawów, osteoporoza, zapalenie skórno – mięśniowe, układowe zapalenie naczyń, toczeń układowy, sklerodermią i innymi schorzenia reumatycznymi.
W Oddziale wykonywana jest diagnostyka alergologiczna w ramach pobytu jednodniowego oraz pobytu dłuższego niż jeden dzień.

Pobyt w oddziale:
Przyjęcia do Szpitala odbywają się w sposób planowy.
Pacjentom przebywającym w oddziale bez rodziców, Szpital zapewnia opiekę, w czasie wolnym od rehabilitacji i zajęć lekcyjnych, przez wykwalifikowany zespół opiekunek dziecięcych/medycznych, terapeutów zajęciowych.
Podczas pobytu w Oddziale dziecku może towarzyszyć rodzic/opiekun. Pobyt nocny rodzica/opiekuna jest płatny w zależności od wybranej opcji, do ustalenia na oddziale. Rodzice/Opiekunowie pozostający z dzieckiem w oddziale mają możliwość wykupienia posiłków w stołówce szpitalnej.
Zgłoszenia chęci korzystania z posiłków rodzic/opiekun dokonuje w dniu przyjazdu do szpitala w oddziale. Ceny poszczególnych posiłków i pokoi znajdują się w cenniku. Przed przyjazdem prosimy o zapoznanie się z informacjami na temat przygotowania dziecka do pobytu w szpitalu.
Na terenie Szpitala funkcjonuje szkoła podstawowa. Zaleca się, aby dziecko było zaopatrzone w podręczniki szkolne.

Proces leczenia dzieci w oddziale obejmuje możliwie wszystkie aspekty:
1. Leczenie farmakologiczne – w zależności od stanu zdrowia pacjenta i jego potrzeb stosujemy leczenie objawowe, przeciwzapalne oraz bronchodilatacyjne w oparciu o codzienne pomiary PEF i badanie spirometryczne.
2. Leczenie rehabilitacyjne – różnego rodzaju zabiegi oraz ćwiczenia wspomagające leczenie farmakologiczne oraz podnoszące sprawność pacjenta, prowadzone w Dziale Fizjoterapii i w Oddziale.
3. Leczenie klimatyczne – wszystkie dzieci korzystają codziennie ze spacerów i zajęć na świeżym powietrzu, doskonałe położenie szpitala w kompleksie leśnym o unikalnym mikroklimacie, którego właściwości lecznicze potwierdzają badania naukowe i blisko stuletnia tradycja.

Oddział oferuje wykonywanie szerokiego zakresu badań diagnostycznych w kierunku alergii oraz schorzeń układu oddechowego. Odbywają się one w ramach krótkich pobytów w szpitalu, trwających od jednego do kilku dni.

Badania diagnostyczne obejmują:

1. Testy alergologiczne punktowe z alergenami wziewnymi, pokarmowymi.
2. Testy alergologiczne płatkowe z alergenami chemicznymi oraz testy natywne.
3. Prowokacje alergenowe (wziewne i pokarmowe).
4. Badania krwi m.in. IgE całkowite, IgE specyficzne, panele alergologiczne.
5. Molekularną diagnostykę alergii (IgE alergenowo-swoiste (sIgE)).
6. Eozynofilię krwi, błony śluzowej nosa, układu pokarmowego.
7. Badania czynnościowe układu oddechowego: spirometria, ergospirometria, oscylometria impulsowa, rynometria akustyczna, badanie poziomu tlenku azotu w wydychanym powietrzu (FeNO), bodypletyzmografia, dyfuzja.
8. Testy wodorowe w kierunku nietolerancji laktozy i fruktozy.
9. Badania radiologiczne (RTG, USG).