Nowe Lokalizacje

Szanowni Państwo!

Wychodząc naprzeciw problemom, z którymi borykają się obecnie dzieci i młodzież Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce planuje otworzyć kolejne Ośrodki Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w 
Działdowie,
Lidzbarku Warmińskim,
Nidzicy,
Mrągowie.

W ramach Ośrodków będzie działała Poradnia Psychologiczna

W poradni przyjmowani będą pacjenci do 18 r.ż. oraz osoby do 21 r. ż. – po przedłożeniu zaświadczenia o kontynuacji nauki szkolnej.

Wszystkie świadczenia udzielane będą bezpłatnie w ramach NFZ. 

Do poradni psychologicznej nie będzie wymagane skierowanie.

W ramach działań Ośrodka udzielane będą porady, sesje psychoterapeutyczne oraz wizyty domowe. Udzielimy również wsparcia dla członków rodzin pacjentów.

Oferujemy pomoc dla osób, które m.in.:

 • borykają się z problemami emocjonalnymi (obniżony-depresyjny nastrój, wahania nastroju, problem z agresją),
 • mają problem z relacjami międzyludzkimi,
 • nie potrafią odnaleźć się w środowisku, grupie rówieśniczej,
 • nie radzą sobie ze swoimi problemami, lękami, obawami,
 • zmagają się z myślami i zachowaniami obsesyjnymi,
 • doświadczyły przemocy, sytuacji traumatycznych,
 • mają problemy z odżywianiem,
 • podejmują szkodliwe dla siebie lub otoczenia aktywności.

W związku z otwarciem nowych lokalizacji zatrudnimy:

 • Psychoterapeutę lub psychoterapeutę w trakcie szkolenia,
 • Psychologa z doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą,
 • Specjalistę psychoterapii dzieci i młodzieży lub osobę w trakcie specjalizacji,
 • Pedagoga specjalnego z doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Oferujemy:

 • umowę o pracę lub kontrakt,
 • cały lub część etatu,
 • elastyczny czas pracy.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 505-695-720

Oferty prosimy kierować na adres:

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce

Ameryka 21, 11-015 Olsztynek lub

a.czuszynski@ameryka.com.pl