Badania naukowe dr n. med. Krystyny Janukowicz

Janukowicz Krystyna, Dwa przypadki przedłużonej żółtaczki w przebiegu wrodzonej niedoczynności tarczycy, Ped. Pol. 1969, XLIV, 485

Janukowicz Krystyna, Uboczne działanie antybiotyków na podstawie własnych obserwacji. Ped. Pol., 1969, XLVI, 723

Ziarko-Daukszewicz Helena, Janukowicz Krystyna, Analiza kliniczna nawracających i przewlekłych zapaleń płuc. Przegl. Ped. 1972, II, 185

Janukowicz Krystyna, Uboczne działanie antybiotyków ze szczególnym uwzględnieniem reakcji alergicznych. Wiad. Lek., 1972, XXV, 419

Janukowicz Krystyna, Postać opuszkowo-rdzeniowa choroby Heinego-Medina u 9-letniego szczepionego dziecka. Ped. Pol. 1974, XLIX, 67

Janukowicz Krystyna, Siewierska Bożena, Znaczenie próby z lipiodolem w przewlekłych zaburzeniach żołądkowo-jelitowych. Diag. Lab. 1974,X, 435

Janukowicz Krystyna, Odrębności kliniczne i patogenetyczne biegunek bakteryjnych u dzieci. Przegl. Ped. 1975, V, 427

Janukowicz Krystyna, Obraz kliniczny biegunek gronkowcowych, Wiad. Lek. 1975, XXVIII, 185

Janukowicz Krystyna, Występowanie gronkowców koagulazo(+) w kale dzieci z biegunką. Diagn. Lab.1975, XI, 295

Janukowicz Krystyna, Trisomia chromosomów grupy E (zespół Edwardsa) u dziecka z mnogimi wadami rozwojowymi. PTL, 1975, XXX, 345

Janukowicz Krystyna, Wady rozwojowe u dzieci w województwie olsztyńskim. Materiały Naukowe V Zjazdu Lekarzy Warmii i Mazur. Olsztyn, 1975, 91

Janukowicz Krystyna, Kostkiewicz Maria, Pezacka Bogumiła, Zarażenie pasożytnicze wśród dzieci przedszkolnych miasta Olsztyna. Materiały Naukowe Zjazdu Pediatrów Polski Centralno-Wschodniej, Łódź, 1975, 223

Janukowicz Krystyna, Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych, Wpływ leśnego mikroklimatu Warmii i Mazur na stan zdrowia dzieci z nawracającymi zakażeniami dróg oddechowych na przykładzie Ameryki k/Olsztynka. Warszawa 1983

Czesław Zychowicz, Janukowicz Krystyna, Próba oceny częstości i roli nietolerancji dwucukrów w patogenezie przewlekłych biegunek u dzieci. Pediatria Polska, 1971, XLVI, 561-567