Aktualności

Więcej Najnowszy reportaż TVP3 Olsztyn o Ośrodku Środowiskowej opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży

Najnowszy reportaż TVP3 Olsztyn o Ośrodku Środowiskowej opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży

O rodzajach zaburzeń z jakimi borykają się Dzieci przyjmowane w nowo powstałym Ośrodku Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży oraz o terminach oczekiwań na wizytę i ogólnym problemie Opieki Psychologicznej dowiecie się Państwo z najnowszego reportażu TVP3 Olsztyn.

Kliknij, aby zobaczyć film.

Więcej o: Oferta Pracy

Oferta Pracy

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce zatrudni

Specjalistę psychoterapii uzależnień

 • osobę, która posiada kwalifikacje specjalisty psychoterapii uzależnień, lub jest w trakcie szkolenia.

Specjalistę psychologii klinicznej

 • psychologa, który uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie psychologii klinicznej, lub jest w trakcie szkolenia.

Specjalistę w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży

 • osobę, która uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży lub jest w trakcie szkolenia.

Oferujemy:

 • umowę o pracę lub kontrakt,
 • cały lub część etatu,
 • pracę w poradni w Olsztynie.

Termin rozpoczęcia pracy od dnia 01 stycznia 2024 roku.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu (89) 519 48 41 lub 505-695-720.
Oferty prosimy kierować na adres szpitala:
Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce
Ameryka 21, 11-015 Olsztynek lub adres e-mail:
m.ksiazek@ameryka.com.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA W PROCESIE REKRUTACJI

 1. Administratorem Pani – Pana danych osobowych jest:
  Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce
  Ameryka 21; 11-015 Olsztynek
 2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z:
  Inspektor Ochrony Danych – Marzena Grabowska-Pycko
  e-mail: m.pycko@ameryka.com.pl; tel. 507106511
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • świadczenia usług medycznych oraz realizacji obowiązku przechowywania dokumentacji medycznej przez okres wynikający z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta tj. co do zasady 20 lat, skierowania 5 lat. W przypadku ewentualnych roszczeń okres ten może ulec wydłużeniu na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa;
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;
  • na podstawie zgody – w celach wskazanych w treści zgody.
  W Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Ameryce w celu ochrony mienia
  i zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa fizycznego obiektów wykorzystywany jest monitoring wizyjny. Dane zapisywane w systemie monitoringu wizyjnego przetwarzane są przez okres 14 dni po upływie którego są one usuwane poprzez nadpisanie danych. Wskazany powyżej okres przetwarzania może ulec przedłużeniu w przypadku gdy nagranie/nagrania z monitoringu stanowić będą dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa.
 4. W przypadku gdy jest Pani/Pan przedstawicielem ustawowym/opiekunem Pacjenta będącego osobą małoletnią, całkowicie ubezwłasnowolnioną lub niezdolną do świadomego wyrażania zgody przetwarzane będą również Pani/Pana dane osobowe niezbędne dla procesu leczenia.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane osobom nieupoważnionym. Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Dokumentacja medyczna może zostać udostępniona również m.in. podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń, a także w przypadkach przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym usługi na rzecz administratora, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych (np. zewnętrzni dostawcy usług medycznych, rozwiązań informatycznych, audytorzy).
 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta do prowadzenia dokumentacji medycznej niezbędne jest podanie co najmniej takich danych jak:
  imię i nazwisko, data urodzenia, oznaczenie płci, adres miejsca zamieszkania, numer PESEL, jeżeli został nadany, w przypadku noworodka – numer PESEL matki,
  a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 7. W przypadku, gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody – nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania.
 8. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność przyjęcia przez WSRdDz w Ameryce celem świadczenia usług medycznych.
 9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania.
 10. Jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 pkt a RODO) przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.
 11. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan,
  iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
Więcej o: Najnowocześniejsze i najbardziej kompleksowe centrum psychiatrii dla dzieci i młodzieży w Polsce powstanie przy naszym szpitalu.

Najnowocześniejsze i najbardziej kompleksowe centrum psychiatrii dla dzieci i młodzieży w Polsce powstanie przy naszym szpitalu.

Przy naszym szpitalu powstaje najnowocześniejsze i najbardziej kompleksowe centrum psychiatrii dla dzieci i młodzieży w Polsce. Już dzisiaj poszukujemy lekarzy specjalistów psychiatrii, którzy razem z nami chcieliby tworzyć to Centrum realizowane w ramach strategicznego projektu wojewódzkiego pn.: „SYGNAŁ PIERWSZY – SYGNAŁ OSTATNI” Budowa „Północnego Centrum Psychiatrii Dziecięcej”. Zachęcamy do obejrzenia filmu.

Kliknij, aby zobaczyć film.

Więcej o: Poradnia Psychologiczna

Poradnia Psychologiczna

Szanowni Państwo, informujemy że od listopada 2023r. w Olsztynie przy ulicy Towarowej 9F (teren Agromy) zostanie otwarty Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży.

W ramach poradni udzielane zostaną świadczenia psychologiczne i psychoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia.

Wizyty w poradni są finansowane w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Nie jest wymagane skierowanie.

Osoby zainteresowane wizytą w poradni proszone są o kontakt telefoniczny pod nr tel. 89 650 11 29,
od dnia 24.10.2023r.

O szczegółach dotyczących poradni będziemy informowali już wkrótce.

Szanowni Państwo!
W związku z bardzo dużą liczbą telefonów do rejestracji oraz wydłużeniem czasu rejestracji telefonicznej bardzo prosimy o cierpliwość.
Za wszelkie utrudnienia bardzo przepraszamy.

Grafika z treścią: Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce otwiera „Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży“. Wizyty w poradni możliwe już od listopada 2023. Olsztyn, ulica Towarowa 9F (teren Agromy). Zapisy od 24.10.2023 pod numerem tel. 89 650 11 29 . Szczegóły już wkrótce. Na grafice widać też zielono czerwone logo z napisem Ameryka, szary megafon oraz cienie dwóch twarzy, jedna w kolorze niebieskim druga w jasno pomarańczowym. Twarze są połączone.
Więcej Kampania społeczna #ODWOLUJE #NIEBLOKUJE

Kampania społeczna #ODWOLUJE #NIEBLOKUJE

Szanowni Państwo,

Dołączyliśmy do kampanii społecznej #ODWOLUJE#NIEBLOKUJE którą zainicjowało Centrum Medyczne CMP, aby zwrócić uwagę na problem niestawienia się pacjentów na umówione wizyty lekarskie, bez wcześniejszego ich odwołania.

Również w naszym szpitalu borykamy się z problemem nieodwołanych wizyt.

Od początku roku, ponad 500 wizyt w poradniach specjalistycznych nie zostało odwołanych, tym samym została zablokowana możliwość skorzystania z wizyty innym pacjentom.

Obserwując tą sytuację postanowiliśmy od początku października skorzystać ze wsparcia BOTA głosowego, który kontaktuje się z Państwem telefonicznie w celu potwierdzenia wizyty. W rozmowie z BOTEM możecie Państwo również odwołać bądź przełożyć wizytę na inny termin.

Przypominamy o innych sposobach w jaki możecie Państwo zrezygnować z wizyty:

zadzwoń
napisz email
odwiedź nas

Kliknij, aby dowiedzieć się więcej o tej kampanii.

Więcej o: Zdjęcia Szpitala

Zdjęcia Szpitala

Przedstawiamy kilka najnowszych ujęć naszego Szpitala. Serdecznie dziękujemy za zdjęcia Panu Jerzemu Głowacz.

Projekt “Rozbudowa Bazy Rehabilitacyjnej, która umożliwi z pobyt dzieci z opiekunami” nadal trwa, a to wszystko, aby stworzyć Dzieciom i Państwu lepsze warunki pobytu w naszej placówce.

Zdjęcie terenu szpitala zrobione z góry z drona. Widać budynek główny, nowy budynek wraz z częścią rozbudowy bazy rehabilitacyjnej, budynek mieszkalny obok szpitala. Widać również plac zabaw i boisko przy budynku głównym. Całość znajduje się w lesie, w koło widać bardzo dużo drzew,
Zdjęcie z drona przedstawiające teren Szpitala. Widać budynek główny, na dachu czerwona cegła. W koło las, przy budynku głównym plac zabaw, w oddali parking i wiele różnych samochodów.
Więcej o: Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

Co roku 10 października obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. W tym roku ideą przewodnią jest hasło „ZDROWIE PSYCHICZNE JEST POWSZECHNYM PRAWEM CZŁOWIEKA”.

Pamiętajmy, aby dbać o zdrowie psychiczne. Wspierajmy się i bądźmy serdeczni nie tylko dziś, ale zawsze! Nie bójmy się prosić o pomoc, rozmawiajmy.

W tym szczególnym dniu miło nam poinformować, iż już niedługo otworzymy Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży. Więcej informacji podamy wkrótce.

Grafika z napisem 10 października światowy dzień zdrowia psychicznego. Na grafice po prawej stronie widać obrazem przedstawiający kalendarz, zegar, głowę z której wyrasta kwiat w postaci żarówki połączonej z zarysem mózgu.