Aktualności

Więcej o: Poradnia Uzależnień

Poradnia Uzależnień

W ramach Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej oraz Terapii Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży otwieramy poradnię uzależnień, która obejmować będzie proces diagnostyczny prowadzony przez lekarza specjalistę psychiatrii dzieci i młodzieży oraz certyfikowanych terapeutów uzależnień.

Proces diagnostyczny w Poradni Leczenia Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży obejmować będzie 3 wizyty diagnostyczne. Pierwszą wizytę diagnostyczną przeprowadzać będzie terapeuta uzależnień, który zakwalifikuje pacjenta do lekarza psychiatrii dzieci i młodzieży, kontynuacji psychoterapii lub leczenia w poradni psychologicznej.

W związku z powyższym rejestracja odbywa się na podstawie skierowania (VIII kod resortowy 1741 – Poradnia leczenia uzależnień dla dzieci) od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Skierowanie nie może być wystawione przez lekarza z gabinetu prywatnego!

Rejestracja pod numerem telefonu 89 650 11 29.

Ośrodek mieści się w Olsztynie, przy ulicy Towarowa 9F (teren Agromy), świadczenia udzielane będą bezpłatne, w ramach NFZ.
W poradni przyjmowani będą pacjenci do 18 r.ż. oraz osoby do 21 r. ż. – po przedłożeniu zaświadczenia o kontynuacji nauki szkolnej.
Poradnia będzie udzielać również wsparcia dla członków rodzin pacjentów uzależnionych od substancji psychoaktywnych i innych czynności.

Szanowni Państwo, jesteśmy świadomi, że wiele osób będzie próbowało się z nami skontaktować telefonicznie przez co linia będzie bardzo często zajęta.
Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.

Oferujemy pomoc dla osób, które m.in.:

 • nadużywają substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki)
 • uzależnione są od czynności (w tym hazard, media elektroniczne, seks/pornografia).

Grafika z napisem: Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce w ramach Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej 
i Psychoterapeutycznej oraz Terapii Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży“ 
otwiera Poradnię Leczenia Uzależnień. Wizyty w poradni możliwe już od stycznia 2024. Olsztyn, ulica Towarowa 9F (teren Agromy).Zapisy
pod numerem telefonu 
89 650 11 29.
Na grafice widać szkice dwóch głów połączonych- jedna pomarańczowa druga niebieska.
Więcej o: Nowoczesne leczenie AZS

Nowoczesne leczenie AZS

Szanowni Państwo, jest nam niezmiernie miło poinformować, że nasz szpital dołączył do ośrodków referencyjnych zajmujących się nowoczesnym leczeniem dzieci
z Atopowym Zapaleniem Skóry (AZS).
Leki te charakteryzują się wysoką, długotrwałą skutecznością,  zarówno w zakresie redukcji zmian skórnych jak i świądu.
Skuteczność potwierdzono badaniami klinicznymi oraz wynikami codziennej praktyki klinicznej, przy jednoczesnej niewielkiej ilości skutków ubocznych. Są cenną opcją terapeutyczną dla chorych z ciężką postacią AZS, zarówno dorosłych, jak i dzieci. 

Do programu lekowego można kwalifikować dzieci od 6 r.ż.  i młodzież z ciężkim AZS (EASI ≥20), którzy stosują miejscowo emolienty i kortykosteroidy, u których leczenie ogólne lub fototerapia nie były skuteczne. W praktyce wiele zależy również od jakości życia pacjenta. 

Zachęcamy specjalistów, aby kierowali pacjentów borykających się z problemem AZS do naszego szpitala. Jeśli osoby chore spełnią kryteria kwalifikacyjne, w miarę możliwości zostaną szybko włączeni do programu lekowego.

Plakat po prawej stronie postać małego chłopca ze smutną miną, który rękę ma skierowana na drugą rękę jak gdyby się drapał. Na plakacie napisy- Nowy program lekowy dla Dzieci z Atopowym zapaleniem skóry, Leczenie AZS powinno być tak dobrane, aby dziecko mogło normalnie funkcjonować w swojej grupie wiekowej, 
aby nie czuło się „inne” tylko dlatego, że cierpi na chorobę przewlekłą. Dziecko chore na AZS ma się rozwijać normalnie. Nowoczesne leki pomogą żyć z AZS.
Więcej o: Życzenia od Pani Dyrektor Przyszpitalnej Szkoły

Życzenia od Pani Dyrektor Przyszpitalnej Szkoły

W dniu dzisiejszym odwiedziła nas Pani Dyrektor Przyszpitalnej Szkoły Podstawowej – Marzenna Fedorowicz, która złożyła na ręce Dyrektora Szpitala Pana Romana Lewandowskiego drobny upominek i życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

Serdecznie dziękujemy za ten miły gest, a wszystkim Pracownikom Szkoły w Ameryce składamy najserdeczniejsze życzenia – szczęścia, miłości oraz spełnienia marzeń.

Niech w te Święta Bożego Narodzenia serce będzie wypełnione życzliwością i harmonią, a nadchodzący Nowy Rok obfituje w sukcesy, zdrowie i pomyślność.

Pani Dyrektor Przyszpitalnej Szkoły Podstawowej - Marzenna Fedorowicz wraz z Dyrektorem Szpitala Romanem Lewandowskim. Kobieta ubrana w różową sukienkę, czarne rajstopy, włosy krótkie brązowe, na twarzy okulary wręcza Dyrektorowi mała świecącą choinkę. Mężczyzna ubrany w ciemny garnitur, pudrową koszulę i fioletowy krawat trzyma upominek w rękach. W tle ściana gabinetu na której wiszą kolorowe dyplomy. Bezpośrednio za osobami stoją dwa czarne fotele, a po prawej stronie stoją duże doniczkowe kwiaty.
Więcej Najnowszy reportaż TVP3 Olsztyn o Ośrodku Środowiskowej opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży

Najnowszy reportaż TVP3 Olsztyn o Ośrodku Środowiskowej opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży

O rodzajach zaburzeń z jakimi borykają się Dzieci przyjmowane w nowo powstałym Ośrodku Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży oraz o terminach oczekiwań na wizytę i ogólnym problemie Opieki Psychologicznej dowiecie się Państwo z najnowszego reportażu TVP3 Olsztyn.

Kliknij, aby zobaczyć film.

Więcej o: Oferta Pracy

Oferta Pracy

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce zatrudni

Specjalistę psychoterapii uzależnień

 • osobę, która posiada kwalifikacje specjalisty psychoterapii uzależnień, lub jest w trakcie szkolenia.

Specjalistę psychologii klinicznej

 • psychologa, który uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie psychologii klinicznej, lub jest w trakcie szkolenia.

Specjalistę w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży

 • osobę, która uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży lub jest w trakcie szkolenia.

Oferujemy:

 • umowę o pracę lub kontrakt,
 • cały lub część etatu,
 • pracę w poradni w Olsztynie.

Termin rozpoczęcia pracy od dnia 01 stycznia 2024 roku.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu (89) 519 48 41 lub 505-695-720.
Oferty prosimy kierować na adres szpitala:
Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce
Ameryka 21, 11-015 Olsztynek lub adres e-mail:
m.ksiazek@ameryka.com.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA W PROCESIE REKRUTACJI

 1. Administratorem Pani – Pana danych osobowych jest:
  Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce
  Ameryka 21; 11-015 Olsztynek
 2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z:
  Inspektor Ochrony Danych – Marzena Grabowska-Pycko
  e-mail: m.pycko@ameryka.com.pl; tel. 507106511
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • świadczenia usług medycznych oraz realizacji obowiązku przechowywania dokumentacji medycznej przez okres wynikający z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta tj. co do zasady 20 lat, skierowania 5 lat. W przypadku ewentualnych roszczeń okres ten może ulec wydłużeniu na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa;
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;
  • na podstawie zgody – w celach wskazanych w treści zgody.
  W Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Ameryce w celu ochrony mienia
  i zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa fizycznego obiektów wykorzystywany jest monitoring wizyjny. Dane zapisywane w systemie monitoringu wizyjnego przetwarzane są przez okres 14 dni po upływie którego są one usuwane poprzez nadpisanie danych. Wskazany powyżej okres przetwarzania może ulec przedłużeniu w przypadku gdy nagranie/nagrania z monitoringu stanowić będą dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa.
 4. W przypadku gdy jest Pani/Pan przedstawicielem ustawowym/opiekunem Pacjenta będącego osobą małoletnią, całkowicie ubezwłasnowolnioną lub niezdolną do świadomego wyrażania zgody przetwarzane będą również Pani/Pana dane osobowe niezbędne dla procesu leczenia.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane osobom nieupoważnionym. Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Dokumentacja medyczna może zostać udostępniona również m.in. podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń, a także w przypadkach przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym usługi na rzecz administratora, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych (np. zewnętrzni dostawcy usług medycznych, rozwiązań informatycznych, audytorzy).
 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta do prowadzenia dokumentacji medycznej niezbędne jest podanie co najmniej takich danych jak:
  imię i nazwisko, data urodzenia, oznaczenie płci, adres miejsca zamieszkania, numer PESEL, jeżeli został nadany, w przypadku noworodka – numer PESEL matki,
  a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 7. W przypadku, gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody – nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania.
 8. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność przyjęcia przez WSRdDz w Ameryce celem świadczenia usług medycznych.
 9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania.
 10. Jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 pkt a RODO) przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.
 11. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan,
  iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
Więcej o: Najnowocześniejsze i najbardziej kompleksowe centrum psychiatrii dla dzieci i młodzieży w Polsce powstanie przy naszym szpitalu.

Najnowocześniejsze i najbardziej kompleksowe centrum psychiatrii dla dzieci i młodzieży w Polsce powstanie przy naszym szpitalu.

Przy naszym szpitalu powstaje najnowocześniejsze i najbardziej kompleksowe centrum psychiatrii dla dzieci i młodzieży w Polsce. Już dzisiaj poszukujemy lekarzy specjalistów psychiatrii, którzy razem z nami chcieliby tworzyć to Centrum realizowane w ramach strategicznego projektu wojewódzkiego pn.: „SYGNAŁ PIERWSZY – SYGNAŁ OSTATNI” Budowa „Północnego Centrum Psychiatrii Dziecięcej”. Zachęcamy do obejrzenia filmu.

Kliknij, aby zobaczyć film.

Więcej o: Poradnia Psychologiczna

Poradnia Psychologiczna

Szanowni Państwo, informujemy że od listopada 2023r. w Olsztynie przy ulicy Towarowej 9F (teren Agromy) zostanie otwarty Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży.

W ramach poradni udzielane zostaną świadczenia psychologiczne i psychoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia.

Wizyty w poradni są finansowane w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Nie jest wymagane skierowanie.

Osoby zainteresowane wizytą w poradni proszone są o kontakt telefoniczny pod nr tel. 89 650 11 29,
od dnia 24.10.2023r.

O szczegółach dotyczących poradni będziemy informowali już wkrótce.

Szanowni Państwo!
W związku z bardzo dużą liczbą telefonów do rejestracji oraz wydłużeniem czasu rejestracji telefonicznej bardzo prosimy o cierpliwość.
Za wszelkie utrudnienia bardzo przepraszamy.

Grafika z treścią: Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce otwiera „Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży“. Wizyty w poradni możliwe już od listopada 2023. Olsztyn, ulica Towarowa 9F (teren Agromy). Zapisy od 24.10.2023 pod numerem tel. 89 650 11 29 . Szczegóły już wkrótce. Na grafice widać też zielono czerwone logo z napisem Ameryka, szary megafon oraz cienie dwóch twarzy, jedna w kolorze niebieskim druga w jasno pomarańczowym. Twarze są połączone.