Poradnia Uzależnień

Grafika z napisem: Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce w ramach „Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej oraz Terapii Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży“ otwiera Poradnię Leczenia Uzależnień. Wizyty w poradni możliwe już od stycznia 2024. Olsztyn, ulica Towarowa 9F (teren Agromy).Szczegóły pod numerem telefonu 89 650 11 29. Na grafice widać szkice dwóch głów połączonych- jedna pomarańczowa druga niebieska.

W ramach Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej oraz Terapii Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży otwieramy poradnię uzależnień, która obejmować będzie proces diagnostyczny prowadzony przez lekarza specjalistę psychiatrii dzieci i młodzieży oraz certyfikowanych terapeutów uzależnień.

Proces diagnostyczny w Poradni Leczenia Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży obejmować będzie 3 wizyty diagnostyczne. Pierwszą wizytę diagnostyczną przeprowadzać będzie terapeuta uzależnień, który zakwalifikuje pacjenta do lekarza psychiatrii dzieci i młodzieży, kontynuacji psychoterapii lub leczenia w poradni psychologicznej.

W związku z powyższym rejestracja odbywa się na podstawie skierowania (VIII kod resortowy 1741 – Poradnia leczenia uzależnień dla dzieci) od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Skierowanie nie może być wystawione przez lekarza z gabinetu prywatnego!

Rejestracja pod numerem telefonu 89 650 11 29.

Ośrodek mieści się w Olsztynie, przy ulicy Towarowa 9F (teren Agromy), świadczenia udzielane będą bezpłatne, w ramach NFZ.
W poradni przyjmowani będą pacjenci do 18 r.ż. oraz osoby do 21 r. ż. – po przedłożeniu zaświadczenia o kontynuacji nauki szkolnej.
Poradnia będzie udzielać również wsparcia dla członków rodzin pacjentów uzależnionych od substancji psychoaktywnych i innych czynności.

Szanowni Państwo, jesteśmy świadomi, że wiele osób będzie próbowało się z nami skontaktować telefonicznie przez co linia będzie bardzo często zajęta.
Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.

Oferujemy pomoc dla osób, które m.in.:

  • nadużywają substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki)
  • uzależnione są od czynności (w tym hazard, media elektroniczne, seks/pornografia).

Grafika z napisem: Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce w ramach Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej 
i Psychoterapeutycznej  oraz Terapii Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży“ 
otwiera Poradnię Leczenia Uzależnień. Wizyty w poradni możliwe już od stycznia 2024. Olsztyn, ulica Towarowa 9F (teren Agromy).Zapisy
pod numerem telefonu 
89  650 11 29.
Na grafice widać szkice dwóch głów połączonych- jedna pomarańczowa druga niebieska.