Dostosowanie bazy diagnostycznej Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce do wymogów NFZ poprzez zakup aparatu USG i zestawów komputerowych z oprogramowaniem komputerowym do diagnostyki i rehabilitacji neurologicznej

Projekt współfinansowany ze środków  Unii Europejskiej

w ramach

Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

logo zintegrowany program operacyjny rozwoju regionalnego
logo unii europejskiej