Zakończone projekty

Więcej o: Rozwój usług publicznych, elektronicznej dokumentacji medycznej oraz infrastruktury

Rozwój usług publicznych, elektronicznej dokumentacji medycznej oraz infrastruktury

od lewej logo fundusze europejskie, flaga polski, logo warmia mazury, logo unii europejskiej

Beneficjent: Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce

zrealizował projekt pod nazwą

“Rozwój usług publicznych, elektronicznej dokumentacji medycznej oraz infrastruktury

w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Ameryce – III etap”

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020

w ramach

Osi Priorytetowej 3 – “Cyfrowy Region”

Działania 3.2 – “E-zdrowie”P

Wartość projektu: 1 759 929,95 zł

Wartość dofinansowania: 1 344 001,19 zł

Więcej o: Poprawa efektywności energetycznej budynków Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce

Poprawa efektywności energetycznej budynków Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce

od lewej logo fundusze europejskie, flaga polski, logo warmia mazury, logo unii europejskiej

realizuje projekt pod nazwą

Beneficjent: Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce

“Poprawa efektywności energetycznej budynków

Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce”

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020

w ramach

Osi Priorytetowej 4 – “Efektywność energetyczna”

Działania 4.3 – “Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków”

Poddziałania 4.3.1 – “Efektywność energetyczna w budynkach publicznych”

Wartość projektu: 3 193 317, 10 zł

Wartość dofinansowania: 1 634 446, 99 zł

Więcej o: Rozwój funkcji uzdrowiskowej Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce poprzez budowę infrastruktury rehabilitacyjnej i leczniczej

Rozwój funkcji uzdrowiskowej Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce poprzez budowę infrastruktury rehabilitacyjnej i leczniczej

Beneficjent: Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce

zrealizował projekt pod nazwą

“Rozwój funkcji uzdrowiskowej Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego
dla Dzieci w Ameryce
poprzez budowę infrastruktury rehabilitacyjnej i leczniczej”

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

w ramach

Osi Priorytetowej 2 – Turystyka

Działanie 21 – Wzrost potencjału turystycznego

Poddziałanie 21.2 – Infrastruktura uzdrowiskowa

Wartość projektu: 7 452 897, 96 zł

kwota dofinansowania: 6 162 003, 65 zł

logo unii europejskiej, fundusz rozwoju regionalnego
logo program regionalny narodowa strategia spójności
herb warmia i mazury

“Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy”

Więcej o: Program profilaktyki wad postawy i bocznego skrzywienia kręgosłupa u dzieci z małych miast i wsi

Program profilaktyki wad postawy i bocznego skrzywienia kręgosłupa u dzieci z małych miast i wsi

Beneficjent: Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce

zrealizował projekt pod nazwą

„Program profilaktyki wad postawy i bocznego skrzywienia kręgosłupa
u dzieci z małych miast i wsi”

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska – Rosja 2007-2013

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

Wartość całkowita projektu: 3 102 294,08 EUR

Wartość dofinansowania: 2 792 064,67 EUR

logo programu litwa polska rosja
Więcej o: Usprawnienie obsługi pacjenta poprzez rozwój technologii informatycznych w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Ameryce

Usprawnienie obsługi pacjenta poprzez rozwój technologii informatycznych w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Ameryce

Beneficjent: Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce

zrealizował projekt pod nazwą

„Usprawnienie obsługi pacjenta poprzez rozwój technologii informatycznych
w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Ameryce”

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

w ramach

Osi priorytetowej 7 – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

Działanie 7.2 – Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych

Poddziałanie 7.2.1 – Usługi i aplikacje dla obywateli

Wartość projektu: 360 936,41 zł

kwota dofinansowania: 306 444,93 zł

logo unia europejska, europejski fundusz rozwoju regionalnego
logo program regionalny narodowa strategia spójności
herb warmia i mazury
Więcej o: Zapewnienie wysokiej jakości usług dla obywateli poprzez unowocześnienie systemu i infrastruktury informatycznej w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Ameryce

Zapewnienie wysokiej jakości usług dla obywateli poprzez unowocześnienie systemu i infrastruktury informatycznej w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Ameryce

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

w ramach

Osi priorytetowej 7 – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

Działanie 7.2 – Promocja dostępu do usług teleinformatycznych

Poddziałanie 7.2.1 – Usługi i aplikacje dla obywateli

Wartość projektu: 882 247,98 zł

kwota dofinansowania: 749 910,77 zł

logo unia europejska, europejski fundusz rozwoju regionalnego
logo program regionalny  narodowa strategia spójności
herb województwa warmińsko mazurskiego