Piotr Biedulski

Więcej o: Europejski Dzień Praw Pacjenta

Europejski Dzień Praw Pacjenta

Dziś obchodzimy Europejski Dzień Praw Pacjenta! 😍
W związku z tym przypominamy, że każdy, kto znajdzie się w roli pacjenta, ma szereg praw. Do podstawowych praw każdego Pacjenta należą:
🌟Prawo do informacji: Każdy Pacjent ma prawo być poinformowany o swoim stanie zdrowia, proponowanych procedurach leczenia, a także o możliwych skutkach ubocznych.

🌟Prawo do wyrażenia zgody lub odmowy na udzielenie określonych świadczeń. Każdy Pacjent ma prawo do udziału w procesie podejmowania decyzji dotyczących swojej opieki zdrowotnej.

🌟Prawo do poufności: Informacje medyczne powinny być traktowane jako poufne i chronione. Nikt nie ma prawa udostępniać ich bez zgody Pacjenta.

🌟Prawo do godności: Każdy pacjent zasługuje na szacunek i godność w trakcie opieki zdrowotnej. Niezależnie od naszej sytuacji czy stanu zdrowia, zasługujemy na szacunek i empatyczną opiekę.

To tylko kilka z praw, jakie posiada każdy Pacjent.
Warto pamiętać, że wraz z prawami, Pacjenci mają również pewne obowiązki.❗️
Dzięki, zachowaniu równowagi między prawami a obowiązkami, wspieramy efektywność opieki zdrowotnej i budujemy zaufanie w relacji między pacjentem a personelem medycznym.🤝

Więcej Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, marzec 2024

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, marzec 2024

Ogłoszenie – diagnostyka laboratoryjna 2024 marca

Szczegółowe warunki konkursu marzec 2024

wyliczenia badań lab dodane Oferta 2024 – NIEAKTUALNY

Zarządzenie 22 2024 15 marca 2024

wyliczenia-badan-lab-dodane-Oferta-2024 Poprawiony formularz z dopisaną morfologią z rozmazem 20.03.2024 – NIEAKTUALNY

Pytania Ameryka DIAGNOSTYKA

Odpowiedzi na pytania DIAGNOSTYKI, z dnia 20.03.2024

Formularz Ofertowy 2024 Poprawiony formularz z usuniętymi badaniami w związku z zapytaniem z 20.03.2024 – AKTUALNY 21.03.2024

Przedłużenie terminu składania ofert

Pytania ALAB laboratoria sp. z o.o_

Odpowiedzi na pytania ALAB 22 marca 2024

integracja Laboratorium uzupełninie zapisu do Szczegółowych warunków konkursu

Ogłoszenie wyników konkursu