Piotr Biedulski

Więcej o: Rozwój usług publicznych, elektronicznej dokumentacji medycznej oraz infrastruktury

Rozwój usług publicznych, elektronicznej dokumentacji medycznej oraz infrastruktury

od lewej logo fundusze europejskie, flaga polski, logo warmia mazury, logo unii europejskiej

Beneficjent: Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce

zrealizował projekt pod nazwą

“Rozwój usług publicznych, elektronicznej dokumentacji medycznej oraz infrastruktury

w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Ameryce – III etap”

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020

w ramach

Osi Priorytetowej 3 – “Cyfrowy Region”

Działania 3.2 – “E-zdrowie”P

Wartość projektu: 1 759 929,95 zł

Wartość dofinansowania: 1 344 001,19 zł

Więcej o: Poprawa efektywności energetycznej budynków Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce

Poprawa efektywności energetycznej budynków Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce

od lewej logo fundusze europejskie, flaga polski, logo warmia mazury, logo unii europejskiej

realizuje projekt pod nazwą

Beneficjent: Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce

“Poprawa efektywności energetycznej budynków

Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce”

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020

w ramach

Osi Priorytetowej 4 – “Efektywność energetyczna”

Działania 4.3 – “Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków”

Poddziałania 4.3.1 – “Efektywność energetyczna w budynkach publicznych”

Wartość projektu: 3 193 317, 10 zł

Wartość dofinansowania: 1 634 446, 99 zł

Więcej o: Rozwój funkcji uzdrowiskowej Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce poprzez budowę infrastruktury rehabilitacyjnej i leczniczej

Rozwój funkcji uzdrowiskowej Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce poprzez budowę infrastruktury rehabilitacyjnej i leczniczej

Beneficjent: Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce

zrealizował projekt pod nazwą

“Rozwój funkcji uzdrowiskowej Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego
dla Dzieci w Ameryce
poprzez budowę infrastruktury rehabilitacyjnej i leczniczej”

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

w ramach

Osi Priorytetowej 2 – Turystyka

Działanie 21 – Wzrost potencjału turystycznego

Poddziałanie 21.2 – Infrastruktura uzdrowiskowa

Wartość projektu: 7 452 897, 96 zł

kwota dofinansowania: 6 162 003, 65 zł

logo unii europejskiej, fundusz rozwoju regionalnego
logo program regionalny narodowa strategia spójności
herb warmia i mazury

“Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy”