Kompleksowa Termomodernizacja Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce

Projekt dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego

oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Wartość projektu: 746 961 euro

kwota dofinansowania: 634 917 euro

logo norweski mechanizm finansowy, mechanizm finansowy eor