Nowoczesne leczenie AZS

Plakat po prawej stronie postać małego chłopca ze smutną miną, który rękę ma skierowana na drugą rękę jak gdyby się drapał. Na plakacie napisy- Nowy program lekowy dla Dzieci z Atopowym zapaleniem skóry, Leczenie AZS powinno być tak dobrane, aby dziecko mogło normalnie funkcjonować w swojej grupie wiekowej, aby nie czuło się „inne” tylko dlatego, że cierpi na chorobę przewlekłą. Dziecko chore na AZS ma się rozwijać normalnie. Nowoczesne leki pomogą żyć z AZS.

Szanowni Państwo, jest nam niezmiernie miło poinformować, że nasz szpital dołączył do ośrodków referencyjnych zajmujących się nowoczesnym leczeniem dzieci
z Atopowym Zapaleniem Skóry (AZS).
Leki te charakteryzują się wysoką, długotrwałą skutecznością,  zarówno w zakresie redukcji zmian skórnych jak i świądu.
Skuteczność potwierdzono badaniami klinicznymi oraz wynikami codziennej praktyki klinicznej, przy jednoczesnej niewielkiej ilości skutków ubocznych. Są cenną opcją terapeutyczną dla chorych z ciężką postacią AZS, zarówno dorosłych, jak i dzieci. 

Do programu lekowego można kwalifikować dzieci od 6 r.ż.  i młodzież z ciężkim AZS (EASI ≥20), którzy stosują miejscowo emolienty i kortykosteroidy, u których leczenie ogólne lub fototerapia nie były skuteczne. W praktyce wiele zależy również od jakości życia pacjenta. 

Zachęcamy specjalistów, aby kierowali pacjentów borykających się z problemem AZS do naszego szpitala. Jeśli osoby chore spełnią kryteria kwalifikacyjne, w miarę możliwości zostaną szybko włączeni do programu lekowego.

Plakat po prawej stronie postać małego chłopca ze smutną miną, który rękę ma skierowana na drugą rękę jak gdyby się drapał. Na plakacie napisy- Nowy program lekowy dla Dzieci z Atopowym zapaleniem skóry, Leczenie AZS powinno być tak dobrane, aby dziecko mogło normalnie funkcjonować w swojej grupie wiekowej, 
aby nie czuło się „inne” tylko dlatego, że cierpi na chorobę przewlekłą. Dziecko chore na AZS ma się rozwijać normalnie.  Nowoczesne leki pomogą żyć z AZS.