Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej w Lidzbarku Warmińskim.

Obrazek z napisami- Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla dzieci w Ameryce od 02.05.2024 otwiera w Lidzbarku Warmińskim Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży. Rejestracja odbywa się będzie od 02.05.2024r. telefonicznie pod numerem 89 650 11 74 oraz drogą e-mailową: osrodek.lidzbark@ameryka.com.pl. Świadczenia udzielane będą bezpłatnie, w ramach umowy z NFZ. W prawym górnym rogu zielono czerwone logo z napisem AMERYKA.

Szanowni Państwo, informujemy, iż od 02.05.2024r. otwieramy Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej w Lidzbarku Warmińskim.
Rejestracja odbywała się będzie od 02.05.2024 w dwóch formach:
telefonicznie, pod numerem: 89 650 11 74
e-mailowo: osrodek.lidzbark@ameryka.com.pl
Do poradni psychologicznej nie będzie wymagane skierowanie, a wszystkie świadczenia udzielane będą bezpłatnie w ramach umowy z NFZ.
W poradni przyjmowani będą pacjenci do 18 r.ż. oraz osoby do 21 r. ż. – po przedłożeniu zaświadczenia o kontynuacji nauki szkolnej.

Obrazek z napisami- Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla dzieci w Ameryce od 02.05.2024 otwiera w Lidzbarku Warmińskim Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży. Rejestracja odbywa się będzie 
od 02.05.2024r.  
telefonicznie pod numerem  89 650 11 74 oraz drogą e-mailową: osrodek.lidzbark@ameryka.com.pl.  Świadczenia udzielane będą bezpłatnie, 
w ramach umowy z NFZ.
W prawym górnym rogu zielono czerwone logo z napisem AMERYKA.