Europejski Dzień Praw Pacjenta

Dziś obchodzimy Europejski Dzień Praw Pacjenta! 😍
W związku z tym przypominamy, że każdy, kto znajdzie się w roli pacjenta, ma szereg praw. Do podstawowych praw każdego Pacjenta należą:
🌟Prawo do informacji: Każdy Pacjent ma prawo być poinformowany o swoim stanie zdrowia, proponowanych procedurach leczenia, a także o możliwych skutkach ubocznych.

🌟Prawo do wyrażenia zgody lub odmowy na udzielenie określonych świadczeń. Każdy Pacjent ma prawo do udziału w procesie podejmowania decyzji dotyczących swojej opieki zdrowotnej.

🌟Prawo do poufności: Informacje medyczne powinny być traktowane jako poufne i chronione. Nikt nie ma prawa udostępniać ich bez zgody Pacjenta.

🌟Prawo do godności: Każdy pacjent zasługuje na szacunek i godność w trakcie opieki zdrowotnej. Niezależnie od naszej sytuacji czy stanu zdrowia, zasługujemy na szacunek i empatyczną opiekę.

To tylko kilka z praw, jakie posiada każdy Pacjent.
Warto pamiętać, że wraz z prawami, Pacjenci mają również pewne obowiązki.❗️
Dzięki, zachowaniu równowagi między prawami a obowiązkami, wspieramy efektywność opieki zdrowotnej i budujemy zaufanie w relacji między pacjentem a personelem medycznym.🤝