Podnoszenie poziomu wiedzy z zakresu rehabilitacji pomiędzy ośrodkami z Polski i Obwodu Kaliningradzkiego

logo fmgtm

Projekt dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego

oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego

za pośrednictwem Funduszu Małych Grantów Transgranicznych i Międzynarodowych

Wartość projektu: 11 636,10 euro

kwota dofinansowania: 9 890,69 euro

Czas realizacji: 08.02.2010 – 07.07.2010

logo fmgtm