Współczesne metody kinezyterapii

logo fmgtm

Projekt dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego

oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego

za pośrednictwem Funduszu Małych Grantów Transgranicznych i Międzynarodowych

Wartość projektu: 24 240,01 euro

Kwota dofinansowania: 20 604,01 euro
Czas realizacji: 15.01.2009 – 14.07.2009

logo fmgtm