Dostępność Plus dla Zdrowia

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce jest Grantobiorca projektu pod nazwą „Poprawa dostępności Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce”, który finansowany jest z Funduszy Europejskich. Nasza placówka otrzymała grant w wysokości 1 992 576,18 zł na poprawę dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami. Dzięki temu dofinansowaniu nasi pacjenci będą mogli: - łatwiej dostać się z zewnątrz do placówki oraz na oddziały szpitalne, poruszać się po obiekcie, szpital zostanie odpowiednio oznakowany, a każdy pracownik będzie miał czytelny identyfikator, wymieniony zostanie dźwig windowy, przystosowane zostaną punkty informacyjne-recepcje, - korzystać z informacji o świadczonych usługach poprzez stronę internetowej szpitala przystosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, - korzystać ze wsparcia tłumacza języka migowego, ułatwiony zostanie kontakt dla osób niedosłyszących lub głuchych także poprzez pętle indukcyjne – systemy FM, - uzyskiwać informacje o sposobach leczenia i stanie zdrowia w sposób przyjazny i przejrzysty dzięki podniesieniu jakości komunikacji z pacjentami ze szczególnymi potrzebami poprzesz przeszkolenie personelu w zakresie komunikacji z pacjentami o szczególnych potrzebach, - korzystać z dostępności do świadczonych usług dla osób z niepełnosprawnością poprzez zakup mobilnego sprzętu do rehabilitacji, wózków inwalidzkich, wózków transportowych, mobilnego sprzętu specjalistycznego; nowoczesnego sprzętu do rehabilitacji i diagnostyki, jak również z wyposażenia w gabinecie psychologa, logopedy, sali terapii zajęciowej i sal integracji sensorycznej oraz kinezyterapii, - korzystać z infrastruktury poprzez zakup sprzętu ułatwiającego funkcjonowanie i poprawiającego bezpieczeństwo pacjentów o specjalnych potrzebach np. krzesła w poczekalniach, podnośniki transportowe, system przyzywowy.

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce jest Grantobiorca projektu pn. Dostępność Plus dla Zdrowia, który finansowany jest z Funduszy Europejskich. Nasza placówka otrzymała grant w wysokości 1 992 576,18 zł na poprawę dostępności świadczeń dla osób
ze szczególnymi potrzebami.

Dzięki temu dofinansowaniu ta grupa naszych pacjentów będzie mogła korzystać;

  • z nowoczesnego sprzętu do rehabilitacji i diagnostyki, jak również z wyposażenia w gabinecie psychologa, logopedy, sali terapii zajęciowej i sal integracji sensorycznej oraz kinezyterapii,
  • ze wsparcia tlumacza migowego, wykfalifikowanej kadry szpitala, która zostanie odpowiednio przeszkolona,
  • z dostosowanej strony internetowej,
  • z nowoczesnych wózków inwalidzkich, łóżek, krzeseł, wag niskoplatfomowych i dźwigu windowego.
    Jak również;
  • łatwiej poruszać się po obiekcie, szpital zostanie odpowiednio oznaczony, a każdy pracownik będzie miał czytelny identyfikator,
  • szybciej wykonać badania EKG i USG, dzięki czemu skróca się kolejki oczekujących na świadczone usługi medyczne, a badania zostaną wykonywane w odpowiednim momencie aby podjąć dedykowane leczenia.

Więcej informacji o Funduszach Europejskich dla ochrony zdrowia dostępnych jest na stronie internetowej www.zdrowie.gov.pl