Rozwój usług publicznych, elektronicznej dokumentacji medycznej oraz infrastruktury

od lewej logo fundusze europejskie, flaga polski, logo warmia mazury, logo unii europejskiej

Beneficjent: Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce

zrealizował projekt pod nazwą

“Rozwój usług publicznych, elektronicznej dokumentacji medycznej oraz infrastruktury

w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Ameryce – III etap”

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020

w ramach

Osi Priorytetowej 3 – “Cyfrowy Region”

Działania 3.2 – “E-zdrowie”P

Wartość projektu: 1 759 929,95 zł

Wartość dofinansowania: 1 344 001,19 zł