Rozbudowa Bazy Rehabilitacyjnej

Beneficjent: Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce realizuje projekt pod nazwą "Rozbudowa Bazy Rehabilitacyjnej, która umożliwi pobyt dzieci wraz z opiekunami" Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 9 - "Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych" Działania 9.1 - "Infrastruktura ochrony zdrowia" Poddziałania 9.1.1 - "Rozwój specjalistycznych usług medycznych" Wartość projektu: 6 512 757,00 zł Wartość dofinansowania: 4 947 927,98 zł

Beneficjent: Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce
realizuje projekt pod nazwą
“Rozbudowa Bazy Rehabilitacyjnej, która umożliwi pobyt dzieci wraz z opiekunami”
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego
na lata 2014-2020
w ramach
Osi Priorytetowej 9 – “Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych”

Działania 9.1 – “Infrastruktura ochrony zdrowia”

Poddziałania 9.1.1 – “Rozwój specjalistycznych usług medycznych”

Wartość projektu: 6 512 757,00 zł

Wartość dofinansowania: 4 947 927,98 zł