Oferta Pracy

Ręce trzymające kartkę- ogłoszenie. Czerwony napis zatrudnimu, na kartce napis Lekarza specjalistę rehabilitacji medycznej, lekarza w trakcie specjalizacji lub lekarza zainteresowanego zdobyciem specjalizacji z rehabilitacji medycznej w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy. W przypadku lekarzy rezydentów jest możliwe przyjęcie więcej niż jednej osoby. W prawym dolnym roku napis Ameryka

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce koło Olsztyna zatrudni:
Lekarza specjalistę rehabilitacji medycznej, lekarza w trakcie specjalizacji lub lekarza zainteresowanego zdobyciem specjalizacji z rehabilitacji medycznej w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy.
W przypadku lekarzy rezydentów jest możliwe przyjęcie więcej niż jednej osoby.
Szpital pokrywa koszty szkoleń oraz kursów.
Forma zatrudnienia: umowa o pracę lub umowa kontraktowa.
Proponujemy dobre warunki pracy w rozwijającym się miejscu oraz
w miłej atmosferze.

Kontakt: (89) 519 48 21/67, lub 502 675 375
Oferty prosimy kierować na adres:
Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce
Ameryka 21, 11-015 Olsztynek
email: m.ksiazek@ameryka.com.pl 

Ręce trzymające kartkę- ogłoszenie. Czerwony napis zatrudnimu, na kartce napis Lekarza specjalistę rehabilitacji medycznej, lekarza w trakcie specjalizacji lub lekarza zainteresowanego zdobyciem specjalizacji z rehabilitacji medycznej w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy. W przypadku lekarzy rezydentów jest możliwe przyjęcie więcej niż jednej osoby. W prawym dolnym roku napis Ameryka