Oferta pracy

Obrazek przestawiający ręce które trzymają białą tabliczkę z czerwonym napisem praca, pod spodem napis pracownik biurowy. W lewym dolnym rogu czerwono zielone logo z napisem Ameryka.

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce poszukuje pracownika biurowego do nowo powstałego Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży.
Miejsce pracy: Olsztyn, ulica Towarowa 9F

Wymagania:

 • preferowane wykształcenie wyższe,
 • bardzo dobra obsługa komputera i programów biurowych,
 • komunikatywność, systematyczność, dokładność,
 • dobra organizacja pracy własnej oraz umiejętność pracy w zespole,
 • opanowanie.

Oferujemy:

 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • pracę od poniedziałku do piątku w godz. 8:30-16:05 (godziny pracy mogą ulec zmianie),
 • dobrą atmosferę pracy,
 • umowę o pracę początkowo na 3-miesięczny okres próbny z możliwością umowy na stałe,
 • możliwość pogłębienia wiedzy i rozwoju zawodowego,
 • niezbędne narzędzia pracy.

Osoby zainteresowane proszone są przesyłanie CV do 30.10.2023 do godz. 14.30 na adres e-mail: k.gutkowska@ameryka.com.pl
Planowane zatrudnienie od 02.11.2023.

W treści CV proszę zamieścić klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych:
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko ……………………….. na potrzeby obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji, nie dłużej jednak niż 4 miesięcy od dnia ich otrzymania przez administratora.
KLAUZULA INFORMACYJNA W PROCESIE REKRUTACJI
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) – dalej „RODO”, informuję:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych jest Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce
  Ameryka 21
  11-015 Olsztynek
 2. Inspektorem ochrony danych w Szpitalu jest Marzena Grabowska-Pycko m.pycko@ameryka.com.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu udziału w procesie rekrutacyjnym oraz – w przypadku wyrażenia na to zgody- dalszych procesach rekrutacyjnych.
 4. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż przez czas trwania procesu rekrutacji. W razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych również w dalszych procesach rekrutacyjnych Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez okres 4 miesięcy od dnia ich otrzymania przez administratora. Po tym okresie są usuwane, a dane osobowe nie są przetwarzane w żadnym innym celu.
 6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym odbiorcom, ani do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.
 7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.