Poprawa efektywności energetycznej budynków Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce

od lewej logo fundusze europejskie, flaga polski, logo warmia mazury, logo unii europejskiej

realizuje projekt pod nazwą

Beneficjent: Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce

“Poprawa efektywności energetycznej budynków

Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce”

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020

w ramach

Osi Priorytetowej 4 – “Efektywność energetyczna”

Działania 4.3 – “Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków”

Poddziałania 4.3.1 – “Efektywność energetyczna w budynkach publicznych”

Wartość projektu: 3 193 317, 10 zł

Wartość dofinansowania: 1 634 446, 99 zł