Usprawnienie obsługi pacjenta poprzez rozwój technologii informatycznych w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Ameryce

Beneficjent: Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce

zrealizował projekt pod nazwą

„Usprawnienie obsługi pacjenta poprzez rozwój technologii informatycznych
w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Ameryce”

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

w ramach

Osi priorytetowej 7 – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

Działanie 7.2 – Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych

Poddziałanie 7.2.1 – Usługi i aplikacje dla obywateli

Wartość projektu: 360 936,41 zł

kwota dofinansowania: 306 444,93 zł

logo unia europejska, europejski fundusz rozwoju regionalnego
logo program regionalny narodowa strategia spójności
herb warmia i mazury