Doposażenie Szpitala

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce realizuje projekt Doposażenie Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce w nowoczesny sprzęt, aparaturę medyczną i diagnostyczną. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Projektowej 13- Odporna i zdrowa gospodarka przyszłości. Działanie 13.2- Ochrona zdrowia. Celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa epidemiologicznego i sanitarnego warunków pobytu, leczenia pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce. Wartość projektu: 1 990 622,32 zł Wartość dofinansowania: 1 681 991,36 zł

Beneficjent: Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce realizuje projekt pod nazwą
„Doposażenie Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce
w nowoczesny sprzęt, aparaturę medyczną i diagnostyczną”

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego
na lata 2014-2020 w ramach
Osi Projektowej 13 – „Odporna i zdrowa gospodarka przyszłości”
Działanie 13.2 – „Ochrona zdrowia”

„Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID19”

Przedmiotem projektu jest doposażenie oddziałów szpitalnych Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce w nowoczesny sprzęt, aparaturę medyczną i diagnostyczną, wykorzystywaną do świadczenia usług opieki zdrowotnej finansowanych w ramach publicznego systemu ubezpieczeń zdrowotnych. Inwestycja znacznie poprawi organizację funkcjonowania szpitala w kontekście pandemii COVID-19 oraz zwiększy jego odporność, aby zachować ciągłość udzielanych świadczeń medycznych. Umożliwi optymalizację wykorzystania dostępnej infrastruktury Szpitala.

Celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa epidemiologicznego i sanitarnego warunków pobytu, leczenia pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce.

Wartość projektu: 1 918 716,54 zł
Wartość dofinansowania: 1 621 315,48 zł