Doposażenie Szpitala

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce realizuje projekt Doposażenie Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce w nowoczesny sprzęt, aparaturę medyczną i diagnostyczną. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Projektowej 13- Odporna i zdrowa gospodarka przyszłości. Działanie 13.2- Ochrona zdrowia. Celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa epidemiologicznego i sanitarnego warunków pobytu, leczenia pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce. Wartość projektu: 1 990 622,32 zł Wartość dofinansowania: 1 681 991,36 zł

Beneficjent: Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce
realizuje projekt pod nazwą
„Doposażenie Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce
w nowoczesny sprzęt, aparaturę medyczną i diagnostyczną”

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego
na lata 2014-2020
w ramach
Osi Projektowej 13 – „Odporna i zdrowa gospodarka przyszłości”
Działanie 13.2 – „Ochrona zdrowia”

Celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa epidemiologicznego i sanitarnego warunków pobytu, leczenia pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce.

Wartość projektu: 1 990 622,32 zł
Wartość dofinansowania: 1 681 991,36 zł